Lai veiksmīgs, radošs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!

3. septembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas kabinetos un gaiteņos atkal sākās izglītības iestādei raksturīgā rosība un čalas, kas šajā dienā galvenokārt saistījās ar atkalredzēšanās prieku pēc vasaras brīvdienām, sekmīga darba vēlējumiem un labām apņemšanām, sākoties jaunajam mācību gadam. 2018./2019. mācību gadu Dobeles Valsts ģimnāzijā uzsāk 371 skolēns 15 klašu komplektos.

Ģimnāzijas zālē divos cēlienos norisinājās Zinību svētku sarīkojums. Skolas saimē tika svinīgi uzņemti 7. un 10. klašu skolēni. Izskanēja vokālā ansambļa apsveikums dziesmās. 12. klases skolēni bija sagatavojuši sveicienu skolasbiedriem ar savu redzējumu par skolas ikdienu, vispirms mēģinot savu iedomāto grūtību risināšanā aicināt talkā Laimes Lāci, tomēr pēc tam visiem kopā apzinoties, ka tikai no pašiem vien būs atkarīga veiksme un izaugsme. Skolotājiem, lai būtu spēks un izturība, dāvanā bija sarūpētas senās latvju zīmes un pelašķu pušķīši.

Sarīkojuma gaitā ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja paldies pedagogiem, kuri sagatavoja kolektīvus un bija kopā ar dziedātājiem un dejotājiem Dziesmu un deju svētkos. Sirsnīgas veltes saņēma mūsu kolektīvu līdzdalības koordinatore, direktores vietniece Kristīne Pakule, kora "Sadziedis" diriģents un zēnu ansambļa "KPTT" vadītājs Raimonds Bulmers, deju kolektīva "Solis" vadītāja Ligita Urbele, skolotājas Iveta Meija, Tatjana Savicka un Ieva Vaivode.

Uzrunā skolēniem un kolēģiem Inese Didže ar lielu gandarījumu informēja, ka laikraksta "Neatkarīgā Rīta Avīze" veidotajā Latvijas 100 skolu reitingā Dobeles Valsts ģimnāzija ir ierindota 7. vietā, tūlīt aiz lielākajām Rīgas vidusskolām - RTU Inženierzinātņu vidusskolas, Rīgas 1., 2. un 3. ģimnāzijas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas - un Rēzeknes 5. vidusskolas. https://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/255998-nra-skolu-tops-noskaidrotas-kuras-ir-100-labakas-skolas-latvija.htm

-       Tas ir nozīmīgs sasniegums. Liels, liels paldies visiem! – sacīja direktore. – Bet reitingi lai ir tādi, kādi ir. Mēs nestrādājam reitingu dēļ, - to nemaz nav iespējams darīt. Mēs veicam kompleksu mācību darbu.  Netiecamies pēc reitingiem, bet gan katrs pēc savas personības attīstības. Lai 12. klases noslēgumā katram skolēnam ir skaidrs viņa turpmākās dzīves ceļš, lai ir izvēlētas savas augstskolas ar domu darīt visu Latvijas valsts, savas pilsētas, savas ģimenes attīstībai, arī savas skolas izaugsmei.

Galvenais, lai katrs skolēns atrod pie mums savu vietu, savas izaugsmes visefektīvāko variantu, sava brīvā laika vislabāko nodarbi, lai mēs sargājam savu veselību, jo tikai ar labu veselību var labi mācīties, un ģimnāzijas aicinājums patiešām ir labi mācīties. Lai jums blakus ir atsaucīgi, zinoši vecāki! Iemāciet vecākiem katru nedēļu atvērt e-klasi, apskatīties jūsu sasniegumus. Aiciniet viņus uz ģimnāziju gan ikdienā, gan svētku reizēs, līdzi klašu ekskursijās un citos pasākumos, uz atvērto durvju dienām un jebkurā brīdī, kad šķiet – ir jāparunā par to, lai jums arvien labāk veiktos.

Direktore arī uzsvēra, ka ar Dobeles novada pašvaldības finansiālu atbalstu 7. un 10.  klašu skolēnus turpmāk atpazīsim pēc īpašiem T-krekliem, kas septītklasniekiem būs zaļā, bet "desmitajiem" – tumši zilā krāsā.

Inese Didže norādīja, ka šajā mācību gadā iestādes spraigais ikdienas darbs būs arī fiziski ierobežots, jo ģimnāzijas ēkai ir atvērta tikai viena ieeja, ir grūti piebraukt pie skolas, zālē ir šauri. Bet tam visam ir pamats, jo notiks  jaunā korpusa būvniecība.

To savā uzrunā akcentēja arī sarīkojuma viesis – Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. – Top dabaszinību centra korpuss, būvniecības process mazliet traucēs, bet viss ir pārejošs, un rezultātā šeit būs labiekārtota vide. Ir izstrādāts projekts arī stadiona pārbūvei.

Skolēniem domes priekšsēdētājs novēlēja censties izdarīt nedaudz vairāk, nekā var, tad arī būs panākumi. – Aicinu jūs ar dziļu atbildību attiekties pret mācību procesu, visu, kas notiek skolā, un nest mūsu Valsts ģimnāzijas slavu un tēlu ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Jūs to spējat, tikai ļoti, ļoti to vajag vēlēties.

Vidusskolas klašu skolēniem Andrejs Spridzāns sacīja: - Vēlmei mācīties, iegūt zināšanas, vairāk saprast un iegūt ir jānāk katram pašam no savas sirds un dvēseles. Ja šo motivāciju sevī atradīsiet, jūs noteikti būsiet gandarīti par to, ko paveiksiet, būsiet pateicīgi mūža garumā par to, ka būsiet iemācījušies skolā daudzas labas lietas. Vissvarīgāk ir iemācīties domāt, lai prastu gūt pietiekošu labumu sev, savai ģimenei, justies ērti sabiedrībā. Un nekad neteikt, ka Latvija nav skaista zeme. Aicinu padomāt par to, jo šī zeme mums ir Dieva dota. Novērtēsim to, celsim gaismā, būsim lepni par savu zemi, savu skolu. Mūsu Valsts ģimnāzija ir viena no labākajām Latvijā, un jūs visi – skolēni, skolotāji, vecāki – radāt šo augsto vērtību. Darīsim visi kopā, lai izdodas sasniegt to, ko katrs vēlamies. Es ticu, ka jūs to spējat, jo esat jau to pierādījuši.

Svētku dienas izskaņā klašu kolektīvi devās uz klases stundu un izmantoja arī saulaino laiku, lai nofotografētos uz skolas kāpnēm.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Ir ienests ģimnāzijas karogs.

Ģimnāzijas kolektīvu uzrunā Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.

Paldies Kristīnei Pakulei par mūsu kolektīvu līdzdalības Dziesmu un deju svētkos koordināciju.

Skolotāji un darbinieki šoreiz fotografējās divos "cēlienos".

Ar prieku sākam jauno darba cēlienu!

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu