Labais darbs, sagaidot  Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienu

11.IV klase atsaucās ģimnāzijas direktores Ineses Didžes aicinājumam sakopt gravu aiz skolas dabaszinātņu mācību centra no gājēju tiltiņa līdz ietekai Bērzes upē.

2.maijā skolēni čakli pastrādāja, izvācot no graviņas krastiem sakritušos koku zarus un dažādus sadzīves atkritumus.

Prieks, ka jauniešiem rūp tīra un sakopta vide un viņi ir sociāli atbildīgi.

Tekstu sagatavoja 11.IV klases audzinātāja I.Ose

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu