Uz jubilejas skatuves - kopā ar bijušajiem dalībniekiem
  • Jubilejas reizē ansamblis uzstājās elegantās jaunās frakās
  • Koncerta norišu vadīšanā iesaistījās arī meiteņu ansambļa "Rota" dalībnieces Megija un Estere
  • "Tu slīdēji pa slidotavu..."
  • Sveiciens zēniem no "Rotas"
  • Dziedam visi kopā!
  • "Stundu stāvu domādama..."
  • Četriem prusakiem un circenītim pievienojušies daudzi draugi
  • Viss sākās ar šīm peļu austiņām
  • Dobeles novada pašvaldības Pateicību kolektīvam pasniedzis novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns
  • Paldies par visu - skolotājam Raimondam Bulmeram!

KPTT izdziedājis pirmo desmitgadi

22. februāra vakarā Dobeles kultūras namā izskanēja Dobeles Valsts ģimnāzijas puišu ansambļa KPTT 10 gadu jubilejas koncerts, pulcējot pilnu zāli klausītāju – ansambļa dalībnieku tuviniekus, draugus, atbalstītājus un fanus, kā arī lielāko daļu kādreizējo KPTT dziedātāju, kuri krietnu daļu no koncerta divām stundām pavadīja uz skatuves.

Koncerta ievadā ansambļa vadītājs Raimonds Bulmers bilda, ka kolektīvs vēlas gan atskatīties uz piedzīvoto un pārdzīvoto aizvadītajos 10 gados, gan pārsteigt skatītājus un pašiem sevi. Tas ansamblim arī izdevās – ar interesantu režiju, atraktīviem, pārdomātiem un asprātīgiem dziesmu izpildījumiem, ar puišu prasmi atklāt ne tikai savus vokālos dotumus, bet arī aktierisko meistarību, noskaņojot klausītājus katrai dziesmai.

Vakara vadīšanā bija iesaistījušās un ar saviem priekšnesumiem sveica meiteņu ansambļa „Rota” dziedātājas, vairākus numurus papildināja ģimnāzijas ģitāristu ansamblis.

Pašā izskaņā iepriecināja visu KPTT dalībnieku izpildītā ansambļa nosaukuma tituldziesma  jeb kolektīva himna „Kur, pelīte, tu tecēji šajā svētku vakarā”, protams, ar neiztrūkstošajām peļu austiņām, kas pirms desmit gadiem deva impulsu tieši šādam ansambļa nosaukumam. Raimonds Bulmers bilda, ka kopumā KPTT aizvadītajos desmit gados var lepoties ar 34 dziedātājiem.

Paldies par ģimnāzijas, novada un valsts pārstāvēšanu dažādos muzikālos sarīkojumos gan Latvijā, gan tuvās un tālās zemēs kolektīvam un vadītājam Raimondam Bulmeram sacīja DobelesValsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un viņas vietniece Kristīne Pakule, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un Izglītības pārvaldes metodiķe Anita Celmiņa.

Bija patīkami vērot, ka tas, ko jūs, zēni, darījāt, nāca ar lielu prieku un patikšanu.  Bet droši vien līdz tam ir bijis milzīgs darbs, par kuru paldies gan jums, gan jūsu skolotājam, gan jūsu skolai, atbalstītājiem, draugiem, vecākiem un visiem tuviniekiem, - sacīja Anita Celmiņa. – Mēs droši varam teikt, ka mūsu puišu ansamblis šīs vasaras lielākajam festivālam – XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – ir gatavs.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže veltīja pateicības vārdus dziedātāju mammām, īpašus ziedus dāvājot Raimonda Bulmera mammai. – Un tā ir pat Latvijā unikāla iespēja – dzirdēt tik labu vīru kori, kurā apvienojušies dziedātāji no vienas skolas – Dobeles Valsts ģimnāzijas, - piebilda Inese Didže.

Jubilārus apsveica arī Jaunbērzes kultūras nama dāmu vokālais ansamblis „Ilūzija”, kuru vada Raimonds Bulmers, un Dobeles kultūras nama kora „Septiņi sapņi” pārstāvji.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu