Komisijas secinājums: 10. klasēs mācīsies centīgi un motivēti skolēni

17. un 18. jūnijā Dobeles Valsts ģimnāzijā tika pieņemti dokumenti un notika skolēnu uzņemšana 2019./2020. mācību gada 10. klasēs. Komisijā strādāja ģimnāzijas direktores vietniece, informātikas skolotāja, komisijas priekšsēdētāja Aija Jakovļeva, aizvadītā mācību gada 9. klašu audzinātājas - direktores vietniece Kristīne Pakule un krievu valodas skolotāja Žanna Kopanova - un karjeras konsultante, latviešu valodas skolotāja Dzintra Stūre.

Pavisam 10. klasēs uzņemti 85 jaunie ģimnāzisti. Kā noritēja uzņemšana un kādi ir secinājumi?

Kristīne Pakule: - A klasē tiek uzņemti skolēni mācībām matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā. Kopā šajās klasēs būs 47 ģimnāzisti, tātad katrā 23 un 24 izglītojamie. Tradicionāli šajā izglītības programmā ir daudz skolēnu. K klasē 20 skolēnu apgūs profesionāli orientētu programmu ar komerczinību ievirzi. B klasē mācīsies 18 humanitārā virziena ģimnāzistu.

Lai kļūtu par ģimnāzistu, ir jāiztur atzīmju konkurss, katram vizienam ņemot vērā noteiktu priekšmetu vērtējumu summu. Tā arī nosaka, vai pretendents atbilst izvēlētajam novirzienam. Protams, mēs paskatāmies arī kavējumus, lai saprastu, kāda ir attieksme pret mācībām. Arī aprunājamies ar jaunieti par viņa iespējamo profesijas izvēli, lai pārliecinātos, vai ir izvēlēts īstais mācību virziens. Interesējamies arī par skolēnu ārpusstundu aktivitātēm līdz šim.

Aija Jakovļeva: - Šogad uzņemti zināšanās spēcīgi skolēni, īpaši A klasēs, - ar ļoti labiem vērtējumiem gan matemātikā, gan fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Par humanitāro klasi, kā mēs to dēvējam, šogad ir ļoti liela interese - kā nekad iepriekš (pagājušajā gadā bija pieci pretendenti, gadu iepriekš - deviņi). Šogad īpaši plaši ir pārstāvētas Dobeles novada skolas: daudz skolēnu ir no Penkules (6), pārstāvētas arī Bikstu (4), Mežinieku, Annenieku pamatskola. Ģimnāzijā izglītosies arī Tērvetes novada A.Brigaderes pamatskolas absolventi. Protams, ir skolēni no Dobeles 1. vidusskolas un izglītības apguvi 10. klasē turpinās gandrīz visi ģimnāzijas šī gada 9. klašu absolventi.

Dzintra Stūre: - Iepriecina, ka 10. klasē iestājas motivēti jaunieši, kuriem gan ir vairāki varianti karjeras izvēlē, bet tas šajā vecumā ir saprotami. Viņi nāk ar mērķi apgūt konkrētu programmu, kas varētu būt atbilstoša nākotnes profesijai.  Gandarī arī, ka jaunieši iesniegumos rakstījuši labus vārdus par savām līdzšinējām skolām un skolotājiem, kas atbalstījuši viņu sasniegumus un mudinājuši izglītoties ģimnāzijā.

Kristīne Pakule: - Priecē fakts, ka nāk skolēni arī ar ne tik augstiem sekmju vērtējumiem, taču viņi ir uzdrīkstējušies pieteikties ģimnāzijā, jo ir motivācija šeit mācīties: viņi ir gatavi mainīt savu līdzšinējo vidi, sākt jaunu posmu dzīvē un strādāt savai nākotnei. Lieliski, ka jaunieši to apzinās.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Ineses Didžes foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu