Mūsu ģimnāzisti iejutās Eiropas parlamentāriešu darbā, arī - Plenārsēžu tribīnē
  • Par lielisko iespēju būt Strasbūrā priecājas Alise no DVĢ komandas
  • Iespēja būt Eiropas Parlamentā gūta ar lielu skolotājas Aijas Prokopovas atbalstu
  • Kopā ar vienaudžiem no daudzām Eiropas valstīm pie EP mītnes Strasbūrā
  • Elīna Ābelīte un Marats Abdullajevs uzsākuši darbību Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā

Jaunieši, kuriem svarīga nākotne Eiropā

Novembra sākumā Eiropas Savienības parlamenta mītnē Strasbūrā, Euroscola pasākumā, piedalījās Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni Alise Švēde (10.B klase), Kristers Vaits (10.A2), Simona Mežgale, Madara Smiļģe un Kristaps Ridus (12.A1). Savukārt Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā Rīgā jauno mācību gadu uzsāka Elīna Ābelīte (10.K), Patrīcija Delāta un Kristiāna Fomičeva (10.B), un Marats Abdullajevs (12.B).

Jauniešu interesi par norisēm Eiropas Savienībā un Latvijas vietu tajās rosina un atbalsta vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāja Aija Prokopova. Viņa pastāstīja, ka  Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola ir starptautiska programma, kas Latvijā aizsākās pirms četriem gadiem, un Dobeles Valsts ģimnāzija ir tajā no pašiem pirmsākumiem. Pagājušajā gadā grupa 12. klašu skolēnu ļoti aktīvi iesaistījās dažādos ar Eiropas Savienību saistītos pasākumos - vadīja stundas gan mūsu skolā, gan 1. vidusskolā, veidoja dažādus projektus. Viņu veikums tika novērtēts, un maijā saņemta ziņa, ka ģimnāzijas komanda - pieci cilvēki - ir ieguvusi iespēju doties uz Strasbūru, lai piedalītos Eiropas Parlamenta darba simulācijā: atrasties īstos EP deputātu krēslos, lemt par svarīgiem jautājumiem darba grupās. Viss norisinājās angļu valodā, bija arī jāprezentē pieņemtā rezolūcija, jābalso kā īstiem EP deputātiem.

1. novembrī ar meistarklasi un Eiropas Parlamenta (EP) Kultūras un izglītības komitejas deputātes Daces Melbārdes uzrunu tika svinīgi atklāts “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” jaunais mācību gads. Marats Abdullajevs, kurš  Vēstnieku skolā darbojas pirmo gadu, bet Dobeles Jauniešu domē un Eiropas Mājā - jau trešo gadu, par savu izvēli tajā iesaistīties sacīja:

 Man patīk iedvesmoties no aktīviem jauniešiem, jo pats esmu aktīvs. Projekti ļauj dažādā veidā attīstīt savas prasmes, iepazīt sevi. Man tuvi ir projekti, kas saistīti ar personīgo izaugsmi, jo pats esmu tai “gājis cauri”. Personības izaugsmes treniņus novēlu izjust katram, ja vien ir tāda iespēja. Tāpēc savā brīvajā laikā veidoju šādus projektus. Tagad esmu sācis darbu pie jauniešu apmaiņas projekta kopā ar delegācijām no Moldovas, Igaunijas, Polijas. Ir ieceres par brīvprātīgā darba projektiem, atvedot vasarā jauniešus uz Dobeli, lai kopā darītu labas lietas.

Skolotāja bilda, ka Maratam ir ļoti liela pieredze darbā ar projektiem. Viņš piedalās Vēstnieku skolā tādēļ, ka šajā mācību gadā Vēstnieku skolai ir sadarbība ar Jaunatnes starptautisko projektu aģentūru, kas rīkos jauniešiem nodarbības par projektu veidošanu, realizēšanu. Viņi varēs iesniegt savus projektus un saņemt atbalstu. Šogad Vēstnieku skolā ir iesaistījušās arī 10. klašu skolnieces, jo ir sākusies „paaudžu” nomaiņa: tiek veidota jauna komanda, lai saglabātu pēctecību. Aija Prokopova uzsvēra: jo aktīvāk skolēni piedalīsies šajās norisēs, jo lielāka ir iespēja atkal iegūt jaunu pieredzi Strasbūrā.

Šāda iespēja jau šoruden tika dota ģimnāzijas komandai no 5. līdz 11. novembrim. Pustūkstotis skolēnu no visām Eiropas Savienības valstīm programmas „Euroscola” ietvaros bija aicināti gūt ieskatu Eiropas Parlamenta darbā, kopīgi domāt par to, kā Eiropas integrācija ietekmēs mūsu nākotni, piedalīties tikšanās un diskusijās par kādu populāru Eiropas tematu. Skolēni vienprātīgi atzina, ka brauciens bijis  brīnišķīgs un viņiem nozīmīgs.

Simona: - Strasbūras apmeklējums bija vērtīgs arī tādēļ, ka es sapratu, ka politikas jomā laikam nevēlos darboties. Manuprāt, tas ir interesants, bet vienlaikus ļoti atbildīgs darbs – visu izvērtēt. Ļoti patika komunikācija ar vairāku valstu jauniešiem.

Madara: - Sapratu, ka vienmēr ir jābūt savam viedoklim, jo Parlamentā katra viedoklis ir svarīgs. Un jāprot to argumentēti aizstāvēt līdz galam, arī tad, ja citi tam nepiekrīt.

Kristaps: - Manuprāt, politiķiem ir jāprot arī kritiski izvērtēt citu priekšlikumus, cik to īstenošana būs nozīmīga visiem cilvēkiem.

Alise: - Vērojot Parlamenta darbu, sapratu, ka svarīga katra balss. Un tieši mēs, jaunieši, esam atbildīgi par mūsu nākotni, un arī mūsu katra balss ir svarīga, domājot par nākotni, nevar stāvēt maliņā. Tas ir tas, kas vajadzīgs politiķiem. Mani šī joma saista, un tā bija interesanta pieredze – redzēt, kā strādā Eiropas Parlaments.

Jaunieši uzsvēra, ka diskusijas darba komisijās, kurās viņi kā deputāti strādāja, norisinājušās angļu valodā, un ir gandarīti, ka tas viņiem neradīja grūtības. Mūsu skolēni bija iesaistījušies komisijās, kas sprieda par cilvēktiesībām, Eiropas nākotni, migrāciju un integrāciju. Ģimnāzisti atzina, ka ir bijusi interesanta domu apmaiņa ar citu valstu jauniešiem, uzzināta viņu pieredze šajos jautājumos. Protams, iegūti arī jauni draugi un spilgti iespaidi no redzētā Francijā, Čehijā, Vācijā, kur jau ļoti jūtamas Ziemassvētku noskaņas.

Sagatavoja Sarmīte Rone

Autores un skolotājas Aijas Prokopovas foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu