Izskanējuši Zvana svētki 9. un 12. klasēm

18. maijā Dobeles Valsts ģimnāzijā notika tradicionālie Zvana svētki, kad skolas zvans uz ierasto stundu pēdējo reizi aicināja 9. un 12. klašu skolēnus.

Par apsveikumiem un pārsteigumiem saviem vecākajiem skolas biedriem bija gādājuši 8. un 11. klašu skolēni. Ģimnāzijas šī gada absolventu skolā pavadīto gadu "aizkulisēs" un iespējamā nākotnē varēja ielūkoties improvizētā 11. klašu sagatavotajā TV raidījumā "Aizliegtais paņēmiens", kurā tika atklāts pētījums par 12. klasēm un viens otrs noslēpums, sniegti padomi kalorijām bagātam uzturam un sportiskai formai eksāmenu laikā. Savukārt "devītos" izklaidēja un pārbaudījumus viņiem organizēja astotklasnieki, kuri bija iejutušies Pepijas Garzeķes, Karlsona, Prātiņa un vairāku mācību priekšmetu dižgaru lomās.

- Mēs šeit, ģimnāzijā, visi kopā augam, - abiturientiem sacīja direktore Inese Didže. – Augam par atbildīgiem cilvēkiem. Mēs, skolotāji, vienmēr domāsim, ka jūs varat vēl vairāk, vēl labāk. Jums, cienījamie absolventi, noteikti šajā brīdī liela aktualitāte ir eksāmenu laiks, kura iznākums būs nozīmīgs turpmāk. Vēl var saņemties, sasniegt vēl vairāk nekā līdz šim. Bet ir lietas, kas dzīvē ir nozīmīgas līdztekus izglītībai, - cilvēciskās attiecības, mīļums, atbalsts ģimenē. Tās ir jāmācās citam no cita.

Lai piepildītos jauniešu cerības un mērķi, gaisā uzlidoja tradicionālās ģimnāzistu – skolas beidzēju cepures.

Abās klašu grupās daudzi abiturienti saņēma skolas pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm, centību mācībās un radošumu ārpusstundu norisēs.

Pateicību par labām un teicamām sekmēm un radošumu pelnījuši: 9.A klasē – Jana Černeja, Anna Kosinkina, Ance Vanadziņa; 9.B – Laura Laimiņa, Patrīcija Leiburga, Klinta Mozule, Raivis Vendelis; 12.A1 – Elīze Timermane; 12.A2 – Uldis Jansons, Elza Kalniņa, Krista Kristiāna Kristapsone, Ralfs Olševskis, Renārs Paukštello, Rolands Savdons, Ilona Zarečanska.

Par labām un teicamām sekmēm pateicību saņēma: 9.A klasē – Beāte Cehanoviča; 9.B – Madara Luīze Mazprecniece, Artis Beisjuks, Amanda Endija Vārna; 12.A1 – Artis Apinis, Kārlis Janaitis, Karīna Silvija Kravcova, Alise Tonkeviča; 12.A2 – Rihards Babris, Anastasija Ciesa, Dāvis Čeirāns.

Par centību un radošumu tika sveikti: 9.A klasē – Adriana Paula Kristapsone, Edijs Mezits, Laura Skorodihina, Evelīna Ance Vecvagare; 9.B – Gustavs Janaitis, Baiba Dalbiņa; 12.A1 – Evija Dambrovska; 12.A2 – Vladimirs Andersons, Kristers Ņikitins, Evita Namniece.

9. un 12. klašu beidzēji sacīja paldies pedagogiem un darbiniekiem par viņiem sniegtajām zināšanām, pacietību, sapratni un rūpēm par ikdienas gaitām skolā. Katrs saņēma ziedus un ielūgumu uz izlaiduma sarīkojumu, kas paredzēts 16. jūnijā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

11.klašu skolēni demonstrē pētījumu par "divpadsmitajiem"

Sportiski padomi eksāmenu laikā.

Paldies skolotājiem un darbiniekiem no 12. klašu skolēniem.

Absolventu cepures saņemtas.

Lai sapņi un cerības piepildās!

"Devītajiem" pārbaudījumus sarīkoja Pepija, Karlsons un Prātiņš, kā arī…

… vairāku zinību dižgari un vēsturiski personāži.

Tūlīt skanēs pēdējais zvans devītklasniekiem.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu