Attālinātās mācīšanas un mācīšanās periodā ir nostrādāts jau mēnesis. Par to, kā līdz šim ir veicies Dobeles Valsts ģimnāzijai, un pašreizējām aktualitātēm - direktores Ineses Didžes komentāri.
  • DzMC datorklases sagaidīs skolēnus un skolotājus vēl labiekārtotākas.

Izlaidumu droši vien nebūs. Bet absolventu gadagrāmata top

Attālinātās mācīšanas un mācīšanās periodā ir nostrādāts jau mēnesis. Par to, kā līdz šim ir veicies Dobeles Valsts ģimnāzijai, un pašreizējām aktualitātēm - direktores Ineses Didžes komentāri.

- Kopumā var teikt, ka veicas pieņemami. Mācības notiek, skolēni mācās, kavējumu, kuru ierastajā darba ritmā netrūka, tagad nav. Mācību apjoms tiek apgūts, bet jāatzīst, ka gan skolēni, gan skolotāji strādā vairāk, jo tas, ko var izrunāt mācību stundā klātienē, nav tik ātri uzrakstāms un izlasāms e-vidē. To, ka mācību process tagad ir darbietilpīgāks, atzīst arī vecāki. Acīm redzami klātienes mācības tikpat apjomīgi un kvalitatīvi nevar aizstāt ar attālinātu mācīšanos. Bet ir arī labas lietas, ko iemācās šajā laikā, - tās ir iespējas apgūt jaunus rīkus (kas gan atkal prasa vairāk laika un iemaņu treniņu). Skolotāji un skolēni būs vēl vairāk patrenējušies komunicēt lietišķi, bez liekvārdības, kas dažkārt traucē. Tiek attīstītas rakstīšanas prasmes e-vidē.

-Ir uzklausītas pretenzijas, ka skolēniem tagad ir jāpilda apjomīgāki uzdevumi, nekā tas bijis līdz attālinātajām mācībām.

- Ļoti iespējams, ka tagad apjoms ir tāds pats vai pat mazāks, nekā būtu bijis klātienē. Bet neklātienē tas izskatās vairāk, jo neesam pieraduši komunicēt tikai rakstiski un materiālus tikai lasīt. Turklāt skolēni nereti neiedziļinās, kas konkrēti no visa uzdevumā minētā ir jāpaveic. Tāpēc jālasa un jādara ļoti precīzi, varbūt jālasa vairākkārt, lai skolotājs un skolēns noskaņotos “uz viena viļņa”. Bet tas prasa papildus laiku, un tad šķiet, ka apjoms ir lielāks.

- Tātad galvenie trīs “vaļi”, uz ko balstās sekmīga attālināta mācīšanās: skolēnam būt vērīgam, lai saprastu, ko no viņa sagaida, spēt patstāvīgi strādāt un plānot savu laiku?

- Jā, to bērni atklāj arī savos atgriezeniskās saiknes brīžos: viņi iemācās plānot savu laiku. Tas viņiem noteikti turpmāk noderēs.

- Kā pašlaik darbojas ģimnāzijas administrācija?

- Lielāko darba daļu paveicam skolā uz vietas, pati esmu šeit katru dienu. Vietnieki strādā gan mājās, gan no skolas, arī skolotāji, ja nepieciešams, vada stundas attālināti no klases. Skola nav aizslēgta.

- Iespējams, šis periods, kad ģimnāzijas ēkas ir tukšas, ļauj paveikt saimnieciskas lietas, kas ierastajā ikdienas ritmā būtu sarežģītāk?

- Jā, šis laiks ir devis labu iespēju tālāk labiekārtot datorklases Dabaszinātņu mācību centrā - tika sakārtoti pievadi datoriem. Tiek arī pilnveidota skolas signalizācijas sistēma.

- Kādas ir jaunākās nostādnes saistībā ar eksāmeniem?

- Konkrētības šobrīd nav. Un tas izglītības vadītājus dara bažīgus. Laikam jau arī nevar tā uzreiz pateikt, kas būs 15. jūnijā, ja nezinām, kas būs pēc nedēļas. Labi, ka visi seko pieredzējušu speciālistu - epidemiologu sacītajam, nevis situāciju nosaka politiķi. Videoapspriedē runājām ar izglītības vadītājiem, kā būt ar eksāmeniem. Latvijas Izglītības vadītāju arodbiedrības valde vienbalsīgi ir par to, ka 9. klases pārbaudes darbi varētu nenotikt, ministrija un pašvaldības varētu uzticēties izglītības iestādēm, kas, izliekot vidējo vērtējumu mācību gada beigās, sniegtu savu apliecinājumu, ka skolēns ir vai nav ieguvis pamatizglītību. Ministrija pagaidām šo priekšlikumu neatbalsta. Bet, ja pārbaudes darbi tiktu organizēti, kā skolas varētu nodrošināt epidemioloģiski drošu eksaminācijas vidi? Patlaban nav detalizētu instrukciju, kā to varētu paveikt. Ja skolai būtu šāda epidemioloģiski droša vide jāorganizē, būtu nepieciešami arī iepirkumi, lai visu varētu laikus sagādāt. Bet pagaidām jebkādi iepirkumi ir apturēti, un mums nav arī tādu resursu.

Jautājums par centralizētajiem eksāmeniem 12. klasēm arī ir atklāts. Visu izšķirs epidemioloģiskā situācija.

- Valstī ir atcelti lielie kultūras pasākumi, svinības, festivāli. Tas nozīmē, ka arī izlaidumu šogad nebūs...

- Jā, šogad skolas skaistākie pasākumi greznās kleitās, kurpēs un uzvalkos, ar ziedu klēpjiem un smaržojošām meijām acīmredzot ies secen. Savus šī gada absolventus varēsim pagodināt kādā citā reizē, iespējams, skolas simtgades sarīkojumā vai salidojumā. Bet arī šogad top 12. klašu izlaiduma gadagrāmata ar absolventu fotogrāfijām un domu graudiem.

- Jūsu novēlējums šajā periodā?

- Lai skolēni, jaunieši uz attālinātās mācīšanās procesu skatītos kā uz vēl vienu iespēju sevi attīstīt un pilnveidot. Šī pieredze noteikti noderēs, cerams, ne tādās ekstremālās situācijās kā šī. Visiem - laikā, kad nedrīkstam pulcēties, padomāt, kam lietderīgi veltīt savus spēkus un enerģiju.

Sagatavoja Sarmīte Rone

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu