Izlaidums – pirmais nopietna darba noslēgums

16. jūnijs bija ļoti īpaša diena Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. un 12. klašu skolēniem: izlaiduma sarīkojumos viņi  uzklausīja laba vēlējumus, izbaudīja gandarījuma mirkļus par sasniegumiem mācībās un  aktivitāti ārpusstundu norisēs un pasākumos, saņēma ziedus un veltes no tuviniekiem un draugiem.

9. klašu beidzējus Dobeles novada pašvaldības vārdā apsveica novada domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Safranovičs: - Gribu teikt paldies par darbu absolventiem, skolotājiem, vecākiem paldies par atbalstu. Jaunieši, jūs esat ne tikai savu un savas ģimenes, bet arī skolas un pašvaldības vārdu spodrinājuši, piedaloties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sacensībās un gūstot labus rezultātus. Esmu pārliecināts, ka ne tikai mācību stundās iegūtās zināšanas, bet arī viss, ko esat darījuši ārpus obligātā mācību satura, jums turpmāk noderēs. Šis ir tikai pirmais lielais darbs, ko jūs savā dzīvē esat paveikuši, - ieguvuši valstī noteikto pamatizglītību. Novēlu, lai viss, ko darīsiet turpmāk, notiktu vēl mērķtiecīgāk, atbildīgāk.

Sirsnīgus sveicienus no skolēniem un ģimnāzijas vadības saņēma klašu audzinātājas Dzintra Stūre un Marīte Barakauskaite.

Skolēni ar ziediem pateicās vecākiem un pedagogiem par atbalstu viņu izglītošanā.

12. klašu izlaiduma viesis bija novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns. – Jūsu devums  novada izglītībā ir ļoti būtisks, un mēs par to priecājamies, - absolventiem sacīja priekšsēdētājs, pasniedzot vairākus apbalvojumus.

Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas apliecinājums par Simtgades stipendijas 500 eiro apmērā piešķiršanu tika pasniegts ģimnāzijas izcilākajai absolventei Kristai Kristiānai Kristapsonei par īpaši augstiem mācību rezultātiem un sasniegumiem olimpiādēs un plašu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs. Jauniete saņēma arī Latvijas Ministru Prezidenta Māra Kučinska apsveikumu par  augstiem mācību sasniegumiem.

Ministru Prezidenta apsveikumu saņēma absolvents Kārlis Janaitis, kura sekmju vidējais vērtējums ir ģimnāzijā visaugstākais – 9,08. Tāpēc viņa vārds turpmāk leposies uz Dobeles Valsts ģimnāzijas Goda sienas.

Īpaši saviļņojošs šis izlaidums bija vācu valodas skolotājai Dinai Grīnfeldei, jo sakarā ar skolotājas došanos pensijā viņai paldies par mūža devumu izglītībā teica gan ģimnāzijas direktore Inese Didže un domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, gan kolēģi un absolventi. – Mēs dāvājam tev savu Sudraba pūci pateicībā par gadiem Dobeles Valsts ģimnāzijā, - sacīja Inese Didže.

Savukārt bioloģijas skolotāja Gita Heistere tika sumināta par vislielāko laureātu sarakstu mācību priekšmetu olimpiādēs: kopumā šajā mācību gadā apbalvoti 29 skolēni. Arī viņa saņēma ģimnāzijas Sudraba pūci.

Par veiksmīga darba noslēgumu tika apsveiktas 12. klašu audzinātājas Gita Ziemele-Trubača, Ineta Žeiere un Inese Didže.

Sarīkojuma gaitā savus dalībniekus – absolventus sveica arī kora "Sadziedis" dziedātāji, deju kolektīva pārstāvji.

9. un 12. klašu absolventi skolai pasniedza skaistu kopīgu dāvanu – Dobeles mākslinieces Aijas Princes gleznu "Zemgales sēta". To paredzēts izvietot jaunajā dabaszinātņu mācību centrā, kura būvniecībai drīzumā jāsākas.

Pēc ģimnāzijas karoga svinīgas nodošanas nākamajiem "divpadsmitajiem" absolventi savu klašu audzinātāju vadībā izsoļoja arī goda apli pa Sporta halli.

Šogad ģimnāzijas 9. un 12. klašu beidzējiem tika iedibināta jauna tradīcija – izveidot visu absolventu un skolotāju kopīgu fotogrāfiju, kas glabāsies iestādes fotoarhīvā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

9. klašu absolventi un skolotāji.

Zālē svinīgi ienāk 9.a klase un audzinātāja Dzintra Stūre.

"Uz starta" – 9.b klase un audzinātāja Marīte Barakauskaite.

Absolventu dāvana – Aijas Princes glezna "Zemgales sēta".

Apsveikumus un pateicības saņēmusi absolvente Krista Kristiāna Kristapsone.

Absolventam Kārlim Janaitim pieder augstākais sekmju vērtējums ģimnāzijā.

Paldies par darbu skolotājai Dinai Grīnfeldei!...

... un skolotājai Gitai Heisterei!

Savējos sveic "Sadziedis".

Ģimnāzijas karogs nodots nākamajiem absolventiem.

Dobeles Valsts ģimnāzijas 2017./2018. gada absolventi kopā ar pedagogiem.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu