12.BK klases absolventi kopā ar žetonu saņēma dzirnakmeni
 • Svinību vietā ierodas 12.BK klase un audzinātāja Dzintra Stūre
 • Paldies skolotājiem un vecākiem!
 • Paldies skolotājiem!
 • Žetonu Pūcei piestiprina Megija Bērziņa
 • Lai piepildās visi sapņi un ieceres!
 • Pēdējais kopīgais foto
 • Ir tapusi arī tradicionālā absolventu gadagrāmata
 • Tūlīt sāksies izlaidums 11.A2 klasei un audzinātājai Marītei Barakauskaitei
 • Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņem Anna Kosinkina
 • Žetons Pūcei - arī ar Annas Kosinkinas roku
 • Skaists pārsteigums klases audzinātājai
 • Tūlīt saņemsim atestātus!
 • Priecīgi par sasniegto!
 • Vizuāls vēstījums par dzejnieci Inesi Zanderi ievadīs ģimnāzijas Slavas sienu
 • Izlaidumā ierodas 12.A1 klase un audzinātāja Ineta Žeiere
 • Beāte Cehanoviča saņem apliecinājumu par Simtgades stipendiju
 • Ministru prezidenta Pateicības raksts - Sanijai Eihei...
 • ... un Klintai Mozulei
 • 12.A1 izmeklētāju komandas pēdējais darbiņš - apsveikumi un pateicība skolotājiem un vecākiem
 • ... Elizabetes Treilības režijā
 • Ziedi skolotājiem
 • Arī mūsu sapņi piepildīsies!
 • Pirms došanās pretī jauniem izaicinājumiem
 • Ģimnāzijas Pūce priecāsies visus atkal sastapt skolas simtgadē 2022. gadā

Izlaidums liepziedos - "trīs vienā"

Dobeles Valsts ģimnāzijas šī gada 12. klašu absolventu izlaidums 2. jūlijā bija unikāls ne vien pašiem gaviļniekiem, bet arī visai ģimnāzijas saimei. Tā kā “divpadsmitajiem” šogad Covid-19 pandēmijas epidemioloģiskās drošības prasību dēļ bija jāiztiek gan bez Žetonu vakara, gan Pēdējā zvana svētkiem, izlaiduma  norisēs bija ietvertas arī šo nepiedzīvoto pasākumu tradīcijas un emocijas. Tādējādi izvērtās izlaidums, ko ģimnāzijas direktore Inese Didže pamatoti nodēvēja par notikumu “trīs vienā”.

Žetonu vakara tradicionālās Polonēzes mūzikas pavadībā absolventi ieradās svinību norises vietā, kas 12.BK un 12.A2 klasei norisinājās ziedošo liepu pavēnī. Savukārt draudīgo lietus mākoņu dēļ 12.A1 klases beidzēji atestātu un apsveikumus saņēma Dabaszinātņu mācību centra zālē. Līdz ar izglītības dokumentu absolventiem tika pasniegts ģimnāzijas žetons, ko vairums bija izvēlējušies gredzena veidolā, un, protams, tradicionālā absolventa cepure. Arī ģimnāzijas Pūce saņēma savu ikgadējo žetonu, ko koka skulptūras pamatnei piestiprināja Anna Kosinkina, Megija Bērziņa un Beāte Cehanoviča.

Sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja ģimnāzijas direktore Inese Didže, vietniece Kristīne Pakule un klašu audzinātājas Dzintra Stūre, Marīte Barakauskaite  un Ineta Žeiere.

- Lai vienmēr ir vēlme iegūt jaunas zināšanas, paveikt ko nozīmīgu, lai ir mērķis un pietiek spēka un gudrības to sasniegt, - vēlēja Inese Didže.

Dzintra Stūre savas klases beidzējiem līdz ar žetonu dāvināja keramikā darinātu dzirnakmeni. - Tas ir labklājības un strādīguma simbols, - viņa sacīja. - Novēlu brīdī, kad nepieciešams, pagriezt šo dzirnakmeni un padomāt par to, ka gan dzirnakmens, gan grauds - abi ir ļoti vajadzīgi. Pats galvenais - izvēle ir jūsu rokās.

Marīte Barakauskaite, uzrunājot kolēģus un vecākus, bilda: - Šī izlaiduma vadmotīvs ir dārgakmeņi. Te nu sēž jūsu katra dimants. Bet es esmu bagātāka, jo visi šie dimanti kopā ir mani un tikai kopā tie spēj mirdzēt. Ceru, ka par maniem dimantiem es vēl dzirdēšu labas atsauksmes. Paldies jums, jaunieši, par kopā pavadīto laiku! Paldies, vecāki, ka palīdzējāt slīpēt šos mazos dimantiņus!

Ineta Žeiere savējiem sacīja: - Ar jums nebija īpašu problēmu, jūs visu darījāt, kā nākas. Viss bija augstākajā līmenī. Bija bauda ar jums komunicēt. Man patiešām ir žēl, ka mums ir “nozagts”  viens klases dzīves gads, kurā mēs būtu izdarījuši vēl ļoti daudz jauku, interesantu lietu. Bet priecāsimies par to, kas ir bijis, jo ir bijuši daudz skaistu notikumu, pateicoties tam, ka visi iesaistījās. Patiešām ir prieks par šiem kopā pavadītajiem gadiem.

 Jaunieši bija sagatavojuši pateicības skolotājiem un vecākiem. 12.A1 klases absolventi savu pēdējo kopīgo uzstāšanos bija veidojuši, atgādinot par trīs gadu garumā īstenoto savas klases “”vizītkarti” - izmeklētāju komandu, kas iesaistījās dažādos ģimnāzijas pasākumos iepriekšējos mācību gados.

Šogad atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņēma 55 Dobeles Valsts ģimnāzijas absolventi. Vairākiem jauniešiem ģimnāzijas direktore Inese Didže pasniedza ģimnāzijas Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm un centību mācībās. Augstu apbalvojumu - Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinības rakstu - par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem saņēma Klinta Mozule, Sanija Eihe, Anna Kosinkina un Beāte Cehanoviča. Beātei tika arī pasniegts apliecinājums par Latvijas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto Simtgades stipendiju, kāda Latvijā tiek piešķirta absolventiem ar visaugstāko vidējo vērtējumu, skolu beidzot. Direktore arī informēja, ka Rīgas Tehniskās universitātes Talantu programmā ir iekļauti Beāte Cehanoviča Inženierekonomikas un vadības fakultātē un Edijs Mezits - Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē.

Par savām izjūtām, absolvējot ģimnāziju, Anna Kosinkina vēlāk sacīja: - Ir skumji, jo laiks paskrēja ļoti ātri. Bet, protams, ir prieks, ka sākas jauna dzīves daļa. Kopumā esmu ļoti priecīga, ka mācījos Dobeles Valsts ģimnāzijā. Atmiņā noteikti paliks klases audzinātāja Marīte Barakauskaite, skolotāji Vija Elarte un Raimonds Bulmers.

Anna atklāja, ka plāno studēt Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē, apgūstot profesiju saistībā ar sabiedrības veselību vai pedagoģiju.

Beāte Cehanoviča: - Esmu ļoti priecīga, ka mācījos šajā skolā. Ja būtu aizgājusi uz citu skolu, es nebūtu tik daudz ieguvusi gan savā raksturā, gan mācībās. Prieks par itin visiem skolotājiem, kuri mūs atbalstīja.

Šī gada absolventi iedibināja jaunu tradīciju: veidot ģimnāzijā Slavas sienu, kurā tiek izvietoti īpaši veidoti vizuāli stāsti par ievērojamiem skolas absolventiem, kas snieguši nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības labā. To ievadīs 2020./2021. mācību gada absolventu dāvana - vēstījums par dzejnieci Inesi Zanderi.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu