2020. gada 21. maijā attālinātā pedagoģiskajā sanāksmē Zoom vietnē Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi lēma, ka Latvijas Simtgades stipendiju ir pelnījusi 12.A1 klases skolniece Ineta Buivide, jo atbilst gandrīz visiem Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto projekta izvirzītajiem kritērijiem 24. jūlijā vidējās izglītības atestātu izniegšanas pasākumā Dobeles Valsts ģimnāzijā I. Buivide saņēma vienreizēju stipendiju.  

Ineta Buivide Latvijas Simtgades stipendiju nopelnījusi godam

2020. gada 21. maijā attālinātā pedagoģiskajā sanāksmē Zoom vietnē Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi lēma, ka Latvijas Simtgades stipendiju ir pelnījusi 12.A1 klases skolniece Ineta Buivide, jo atbilst gandrīz visiem Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un VAS Latvijas Loto projekta izvirzītajiem kritērijiem 24. jūlijā vidējās izglītības atestātu izniegšanas pasākumā Dobeles Valsts ģimnāzijā I. Buivide saņēma vienreizēju stipendiju.  

Jauniete ir ieguldījusi ļoti daudz darba savas personības veidošanā. Par ļoti labiem un teicamiem mācību sasniegumiem, kā arī aktīvu, radošu sabiedrisko darbošanos I.Buivides fotogrāfijas četras reizes ir bijušas pie ģimnāzijas Goda sienas.  Mācības Ineta uztver kā savu galveno pienākumu, tāpēc visus darbus dara savlaicīgi un kvalitatīvi. Matemātikas zināšanu padziļinātai pilnveidei Ineta apmeklēja ģimnāzijas organizētās Mazo matemātikas skolu nodarbības. I.Buivides mācību sasniegumu vidējais vērtējums 2019./2020. mācību gada  noslēgumā ir 8,83 balles.

Vidusskolas laikā Ineta piedalījusies vairākās novada mācību priekšmetu olimpiādēs: bioloģijā (1. vieta 2017./2018.m.g.), vēsturē (atzinība 2018./2019.m.g. un 3. vieta 2019./2020.m.g.), kā arī latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un angļu valodā.

Jauniete veiksmīgi izstrādājusi un Zemgales reģiona konferencē prezentējusi zinātniski pētniecisko darbu pedagoģijā par tēmu “Debates kā mācību metode argumentācijas prasmju veicināšanā vēstures stundās vidusskolā”. Viņa pārliecinoši pārstāvēja Dobeles Valsts ģimnāziju  zinātniski pētniecisko darbu lasījumos Cēsīs, kur ieguva 1. pakāpes diplomu.

2018./2019. mācību gadā zinātniski pētnieciskā darba ietvaros I.Buivide organizēja un vadīja mācību stundas vēsturē Dobeles Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēniem un debates 12. klašu skolēniem Dobeles Valsts ģimnāzijā par tēmām: “Hanzas savienība - efektīva vai neefektīva?”, “Katoļu baznīca veicināja/kavēja Eiropas attīstību?” un “Osmaņu impērija ir/nav Eiropas apvienotāja?”, līdz ar to pilnveidojot savas publiskās uzstāšanās prasmes, kā arī apguva skolotāja darba iemaņas, pielietojot dažādas mācību metodes.

Ineta darbojās Skolēnu pašpārvaldē gan pamatskolas klasēs, gan vidusskolā (2017./2018.m.g. kā prezidente). Piedalījusies ģimnāzijas “Mošķu”, Ziemassvētku, Valentīndienas pasākumu organizācijā, iesaistījusies jauno ģimnāzistu Iesvētību, Sporta dienu aktivitāšu sagatavošanā un norisēs. Ģimnāzijā noorganizējusi Latvijas Kultūras akadēmijas studentu veidotās bezbudžeta īsfilmas «Laupīšanas 101» prezentāciju.

Jauniete brīvprātīgi iesaistās sporta kluba “Gold Barbell” organizētajos pasākumos jauniešiem kā sacensību tiesnese. Sabiedriski aktīvi darbojas Dobeles auto entuziastu grupā “BMW group Dobele” kā grupas pasākumu plānotāja auto pārbraucienos un konkursos. 2019. gadā Ineta ar šo grupu piedalījās Dobeles pilsētas svētku gājienā.

Vidusskolas laikā viņa iesaistījās ģimnāzijas tautas deju kolektīvā “Solis”, 2018. gadā ar to piedalījās Dziesmu un Deju svētkos. Kopā ar deju kolektīvu uzstājusies daudzos koncertos gan ģimnāzijā, gan ārpus tās, kā arī Dabaszinātņu mācību centra atklāšanas pasākumā.

Ineta aktīvi darbojās ģimnāzijas debašu pulciņā, iesaistoties debašu turnīros, diskusijās, projektos un apmācībās. Kopš 2017./2018. mācību gada ir piedalījusies četrās gan reģionālās, gan nacionālās debatēs. Individuāli iegūtas trīs reģionālās atzinības kā labākajai runātājai  un ar ģimnāzijas komandu iegūta 2.  un 3. vieta Zemgales reģionā.  Piedalījusies medijpratību projektā «Pilna doma», kur kopā ar komandas biedriem veica pētījumu Dobeles Valsts ģimnāzijā par skolēnu formām un izstrādāja ģimnāzijas skolas formas projektu, kuru prezentēja ģimnāzijā. 2018./2019. mācību gadā jauniete piedalījusies  debašu asociācijas rīkotajā  Argumentācijas un loģikas kļūdu darbnīcā, kur apgūtas interaktīvas prasmes, kā atpazīt, reaģēt uz loģikas kļūdām un labāk pamatot savu viedokli. Aizvadītajā mācību gadā Ineta iesaistījās LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētnieka dr. hist. K. Zella un novadnieces I. Zanderes diskusijā « «Pretrunība un neviennozīmība vēsturē», kas notika K. Ulmaņa piemiņas muzejā «Pikšas», un  apsprieda vēsturisko notikumu atspoguļojumu mūsdienās. Tika iegūta atzinība par aktīvu iesaistīšanos un spēcīgu viedokļa pamatojumu.  

2018./2019. mācību gadā Ineta iesaistījās Eiropas Vēstnieku skolas programmā, kur ieguva apmācības par Eiropas Parlamentu un tā darbību.  Šī gada maijā I. Buivide piedalījās Eiropas Parlamenta Latvijā organizētajā tiešsaistes diskusijā «Vai uzticams?», kas norisinājās lietotnē Facebook, un apsprieda viltus ziņu un dezinformācijas izplatību, kā arī medijpratību jauniešu vidū. Tika iegūta atzinība par aktīvu iesaistīšanos un spēcīgu viedokļa pamatojumu attālinātās situācijas ietvaros.    

Šajā mācību gadā apmeklējusi un pabeigusi Rīgas Stradiņa universitātes sagatavošanas kursus «Radošās darbnīcas biznesā un mārketingā.      

Ineta radoši un aktīvi darbojās klases dzīvē kā organizētāja vai idejas autore pasākumu un ekskursiju plānošanā, iepriekšējā mācību gadā veidoja 12. klašu Zvana svētku scenāriju. Viņa ir centīga, apzinīga, patstāvīga, mērķtiecīga jauniete ar objektīvu skatījumu un savu viedokli, labām argumentācijas un spriešanas spējām. Labs un uzticams draugs, izpalīdzīga un draudzīga klasesbiedrene. Prot palūgt palīdzību, objektīvi novērtēt situācijas un cilvēkus,vajadzības gadījumā spēj būt paškritiska.

Informāciju sagatavoja 12. A1 klases audzinātāja Iveta Meija

Fotogrāfijās - Ineta Buivide dažādās aktivitātēs

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu