Pretendenti uz 7.klasi iestājpārbaudījuma darbu kārtoja Dabaszinātņu mācību centra zālē, ģimnāzijas aktu zālē un vairākos mācību kabinetos
  • Pirms pārbaudījuma jāuzrāda testa rezultāts un personas dokuments
  • Esam gatavi papildināt ģimnāzijas saimi

Iestājpārbaudījumu kārtoja 75 topošie septītklasnieki

9. jūnijā Dobeles Valsts ģimnāzijā notika iestājpārbaudījums skolēniem, kuri izvēlējušies turpināt pamatizglītības iegūšanu ģimnāzijas 7. klasē.

Iesniegumi ar vēlmi mācīties ģimnāzijā tika saņemti par 79 izglītojamiem. Iestājpārbaudījumu, kas ģimnāzijas pedagogu vadībā norisinājās, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, vairākās mācību telpās un abās zālēs,  kārtoja 75 skolēni.

Ir izglītojamie, kuri pieteikti uz 7. klasi, taču pārbaudījuma dienā bija saslimuši ar COVID vai noteikti kā kontaktpersonas. Šiem pretendentiem iestājpārbaudījums paredzēts 21. jūnijā plkst. 10 atbilstoši iepriekš noteiktajai kārtībai.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže: - Šolaik, kad epidemioloģiskās drošības noteikto ierobežojumu dēļ pietrūkst klātienes komunikācijas iespēju, vecākiem ir rūpīgi jāseko mūsu sniegtajai informācijai un norādījumiem ģimnāzijas mājas lapā, tie jāsaprot un jāpilda. Arī šodien bija gadījumi, ka atnāk uz pārbaudījumu bērni, kuri paši nespēj atvērt telefonā testa rezultātu, jo mājās tas nav darīts, nav līdzi skolēna apliecības vai tā nav pagarināta. Tā nu ir vecāku atbildība – sagatavot savu bērnu šim iestājpārbaudījumam, lai viņš būtu gatavs ne tikai morāli, bet arī tehniski, lai nebūtu papildus pārdzīvojumu.

Vēl: laiks, kamēr darbi tiks izvērtēti un paziņoti rezultāti, būs diezgan ilgs, jo iestājpārbaudījumam ir arī papildtermiņš – 21. jūnijs. Faktiski uzņemtie septītklasnieki būs zināmi tikai pēc Līgo svētkiem. Iespējams, tad būs labāka epidemioloģiskā situācija, kas pieļaus lielāku pulcēšanos klātienē, lai nokārtotu pārējos uzņemšanas dokumentus. Tāpēc vēlreiz aicinu vecākus ļoti sekot līdzi informācijai ģimnāzijas mājas lapā.

Šobrīd ar Dobeles novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Gunta Safranoviča atbalstu ir vienošanās ar pašvaldību, ka ģimnāzijā tiek uzņemti 65 izglītojamie trijās 7. klasēs.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu
 
  • 09.06.2021 2303
    O, labs jaunums - 3 klases!