Iesaistās projektā "Room for Cultural Heritage"

Seši Dobeles Valsts ģimnāzijas vidusskolēni – Guna Una Jāzepa, Ieva Annija Eihmane (12.A1 klase), Megija Pole (11.A1), Jānis Tomass Preiss (12.BK), Beāte Bučņeviča (12.A2) un Rainers Silkalns (11.A1), angļu valodas skolotājas Elitas Freijas mudināti, iesaistījās  "Erasmus+" projektā "Room for Cultural Heritage", kurā darbojās jauniešu komandas no sešām valstīm.

Latvijas komandas līderis Jānis Tomass Preiss pastāstīja par projekta, kas saistīts ar dažādu valstu kultūras mantojuma izzināšanu un popularizēšanu, ideju:

  • Mēs cenšamies popularizēt tieši mazāk zināmos kultūras mantojuma objektus. Projektā kopā ar mums piedalījās jaunieši no Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Itālijas un Grieķijas. Katra komanda jau iepriekš savās valstīs bija sagatavojusi datus par mazāk zināmām kultūras mantojuma vietām. Projekta laikā bija jāizveido digitālais gids par šīm vietām – ar fotogrāfijām, aprakstiem angļu valodā, lai interesenti var apskatīt. Darba bija diezgan daudz, lai no dažādiem vēsturiskajiem materiāliem tos sagatavotu. Par objektiem, kurus atspoguļoju digitāli, arī pats līdz šim nebiju dzirdējis vai zināju nedaudz. Nu lepojos ar to, ka tagad tos zinu. Viens no tādiem ir Bētiņa nams Dobeles centrā, par kuru vairums dobelnieku nezina. Tā ir pirmā trīsstāvu ēka Dobelē (ēka uz stūra iepretī veikalam "Aģis"), šolaik pavisam nepievilcīga. Bet tieši šis nams ir "atbildīgs" par to, ka Dobele ieguva pilsētas statusu, jo tajā notika dažādas vadības sanāksmes un tikšanās. Maz cilvēku zina arī par Todlēbena muižu, no kuras ir saglabājušās tikai kāpnes. Popularizējamo objektu skaitā Dobelē ir iekļautas arī Rumbas piemiņas vietas, Ķestermežs un Bērzes upes krasti, Bīlenšteina nams.

Komandas līderis ir pateicīgs Dobeles novadpētniecības muzeja darbiniecei Antrai Kārklai, ar kuras atbalstu tapa materiāli.

Projekta mērķis ir veicināt komunikāciju starp dažādu valstu jauniešiem, tāpēc komandā tika iesaistīti skolēni ar labām angļu valodas zināšanām, akcentēja Jānis Tomass, atzīstot, ka ieguvumi no kopdarbošanās projekta nedēļā no 3. līdz 9. septembrim Dobelē un Rīgā ir grūti vārdos aprakstāmi.

– Līdztekus objektu apskatei daudz laika vadījām savstarpējās sarunās, dažādās aktivitātēs. Bija mums arī nakts pastaiga Dobelē, ārzemju draugi noteikti gribēja redzēt mūsu valsts galvaspilsētu, tāpēc bijām viņu gidi Rīgas apmeklējumā. Mūsu kolēģi bija vienisprātis, ka esam ieguvuši ne tikai draugus, bet pat ģimeniskas izjūtas. Šo notikumu es noteikti atcerēšos visu savu dzīvi. Mūsu komandas dalībnieki atzina, ka šis ir viens no vislabākajiem līdzšinējiem projektiem, kādos esam iesaistījušies. Galvenokārt pilnveidojām savas prasmes komunicēt, darboties komandā, līdera spējas, papildinājām zināšanas par savas un  citu valstu kultūras mantojumu. Ieguvums noteikti ir arī Jaunatnes sertifikāts, ko saņēma visi projekta dalībnieki. Tas iekļauj mūs "Erasmus+" reģistrā, kas noteikti ļoti noderēs gan studijām augstskolās, gan turpmākajās darba gaitās.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Foto no projekta komandas arhīva

Projekta dalībnieki pie Dobeles pilsētas robežas...

.... un Dobeles pilsdrupās.

Jaunieši apmeklēja arī Dobeles Novadpētniecības muzeju.

Dažādās aktivitātēs tika pilveidotas komunikācijas prasmes un komandas darbs.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu