Dobeles sākumskolas meitenes gatavas Piparkūku dejai.
  • Rūķu deja sākumskolēnu izpildījumā
  • "Es atnācu uguntiņu" dejo "Soļa" meitenes
  • Uzstājas ciemiņi no Bauskas
  • Dejo "Jandāls"
  • Augstkalnes vidusskolas dejotāju priekšnesums
  • Dejo "Vērdiņš"
  • "Solis" izpilda "Dzinu Jumi sētiņā"
  • Koncertu vadīja un ar skatītājiem runājās Kristīne Pakule
  • Paldies deju kolektīvu vadītājām skolotājām Ligitai Urbelei, Rudītei Dudei un Tamārai Ļisevcovai!
  • Tradicionālā kopbilde pie svētku eglītes

Iedejoja Ziemassvētkus kopā ar draugiem

13. decembra vakarā Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē bija pulcējušies vairāku tautas deju kolektīvu dalībnieki, lai pie svētku egles sadancotos tradicionālajā deju lielkoncertā „Ziemassvētkus gaidot”.

Atklājot koncertu, DVĢ direktore Inese Didže pateicās dejotājiem, skolotājām, skolēnu vecākiem un tuviniekiem par iespēju visiem kopā ieskandināt Ziemassvētkus ar skaistu koncertu. Direktores vietniece Kristīne Pakule atgādināja, ka gatavojamies ne tikai Ziemassvētkiem, bet palēnām - arī 12. Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. Tāpēc koncerta programmā iekļautas arī dejas no nākamo deju svētku repertuāra.

Svētku noskaņu radīja Dobeles sākumskolas 1. - 5. klašu dejotāji ar Piparkūku danci un Ziemassvētku deju. Šo dalībnieku sniegumā redzējām arī deju „Turku pupa”. Augstkalnes vidusskolas 3. - 6. klašu skolēni iepriecināja skatītājus ar dejām „Tēva dēli”, „Skroderis” un „Plaukstiņpolku”. Vistālāk braukušie koncerta dalībnieki - Bauskas tautas deju studijas „Jandāls” 3. - 4. klašu dejotāji izpildīja dejas „Mano meilo” un “Vējelis”, vecākā grupa iepriecināja ar „Kaimiņdanci” un “Sudmaliņām”. Savu sniegumu, protams, bija sagatavojuši arī pasākuma saimnieki - ģimnāzijas kolektīvi „Vērdiņš” un „Solis”. „Vērdiņa” priekšnesumā skatītāji aplaudēja dejām „Trīs riņķīšus dundurs grieza” un „Garā miza”. Savukārt „Solis” rādīja savu prasmi deju „Es atnācu uguntiņu”, “Tautumeita”, „Dzinu Jumi sētiņā”, “Saule grieza zelta riņķi” un „Paunu kule” izpildījumā. Koncerta norisi papildināja videosižeti no skolotājas Ligitas Urbeles jubilejas koncerta aizvadītajā vasarā.

 Noslēgumā Inese Didže un Kristīne Pakule sacīja paldies dalībniekiem un viņu skolotājām, kā arī dejotāju vecākiem un tiem pedagogiem, kuri bija ieradušies uz koncertu, lai atbalstītu savus skolēnus. Tapa tradicionālā kopbilde, un pēc tam visi dejotāji nobaudīja ģimnāzijas dāvāto picu.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu