Ģimnāzijas skolēni apmeklēja Madonas Valsts ģimnāziju un Biznesa inkubatoru.

Ģimnāzisti īsteno savas biznesa idejas

19. septembrī 15 skolēnu no 10.A1, 10.A2, 10.K un 11.BK klases apmeklēja Madonas Valsts ģimnāziju, kurā jaunieši sekmīgi attīsta savus mācību uzņēmumus, un Madonas Biznesa inkubatoru.

Ekonomikas un komerczinību skolotāja Solvita Migliniece pastāstīja, ka brauciena dalībniekiem vēl nav iepriekšējas pieredzes praktiskā komercdarbībā, zināšanas par šiem jautājumiem līdz šim ir mācību programmas apjomā. Iepriekš par braucienu tika informēti vidusskolas klašu skolēni, un izvēle tajā piedalīties bija pilnīgi brīvprātīga: uz Madonu devās patiešām ieinteresēti jaunieši.

Skolotāja uzsver: tikšanās ar Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešiem bijusi lietderīga pirmām kārtām tādēļ, ka par skolēnu mācību firmām, to darbību un ieguvumiem no šādas darbošanās skolēniem stāsta viņu vienaudži, tādējādi iedrošinot un pārliecinot, cik mācību uzņēmumu veidošana un darbošanās tajos var būt interesanta un aizraujoša.

  • Skolēni uzskatāmi redzēja, ka paši var īstenot visdažādākās idejas. Un ideju „lidojums” jauniešiem ir patiešām neierobežots. Noteicošais ir vēlme darīt un pareiza darba organizācija. Galvenais, ko Madonas jaunieši uzsvēra, bija - pareizi izvēlēties partnerus, ar kuriem kopā veidot mācību firmu. Nākamajā dienā brauciena dalībniekus aicināju mācību stundā dalīties iespaidos. Viņi par uzzināto runāja ar lielu aizrautību. Tagad vēlmi īstenot savas biznesa idejas, klasesbiedru un draugu iedvesmoti, ir izteikuši vēl citi skolēni.

Solvita Migliniece ir gandarīta, ka lielākā daļa no pusotra desmita jauniešu, kuri tikās ar Madonas skolēniem, ir jau konkretizējuši savas mācību firmas ieceres un gatavi darīt, lai tās īstenotu. Drīzumā jāpiesaka Junior Achievement Latvia konkrēti uzņēmumi, tātad jāsāk plānošanas un ražošanas process, lai decembra sākumā ar saviem ražojumiem jau varētu piedalīties skolēnu mācību firmu tirdziņos Rīgā. Ir nodoms pirms savu izstrādājumu eksponēšanas galvaspilsētā tos parādīt arī skolasbiedriem ģimnāzijā.

Par paredzamajiem ražojumiem skolotāja bilda, ka tie varētu būt dažādi pārtikas produkti, kā arī izstrādājumi no koka, rotaļlietas.

Solvita Migliniece pastāstīja, ka arī iepriekšējā mācību gadā ģimnāzisti izstrādāja biznesa idejas un demonstrēja savu ieceru prototipus. Konkursa kārtībā tika izvēlētas idejas, ko atbalsta Dobeles novada pašvaldības sadarbības partneru Zviedrijā pārstāve Viveka Britzena, kura par ilggadēju sadarbību saņēma  Dobeles novada augstāko apbalvojumu - Goda Zīmi un naudas balvu, kuru atvēlēja ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumu attīstībai. Pērn interesi par savu biznesu izrādīja 12. klases skolēni, nu jau absolventi. Piemēram, Dāvis Gudzovskis uzsāka unikālu longbordu ražošanu, kur katrs riteņdēlis ir vienreizējs, jo to grezno Dobeles Mākslas skolas audzēkņu zīmējums. Viņš savu biznesa ieceri turpina veiksmīgi attīstīt.

Sarmīte Rone

Solvitas Miglinieces foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu