Ģimnāzijas skolēnu sniegums OECD pētījumos

Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs gada nogalē publicēja divu OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) pētījumu rezultātus - Starptautisko pilsoniskās izglītības pētījumā (IEA ICCS)  un Starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu (OECD PISA)

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos ir viens no pasākumiem, ko Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īsteno, lai veidotu ilgtspējīgu un efektīvu izglītības sistēmu un tās resursu pārvaldību. 

ICCS pētījums ir plašākais un vispatverošākais pilsoniskās izglītības pētījums pasaulē. Latvija ICCS pētījumā piedalās jau ceturto reizi, ICCS pētījuma virsmērķis ir izpētīt, cik lielā mērā pētījuma dalībvalstu jaunieši ir gatavi uzņemties dažādas pilsoniskās lomas. Pētījumā piedalījās 22 pasaules valstis un divas Vācijas pavalstis Ziemeļreina-Vestfālene un Šlēsviga-Holšteina. IEA ICCS 2022 ciklā izceltas četras jomas: ilgtspējība, digitālā vide, dažādība, jauniešu uzskats par politiskajām sistēmām

Pētījumā noteica skolēnu pilsoniskās zināšanas un spēju analizēt un meklēt iemeslus par pilsoniskās izglītības tēmām. Saturiski jautājumi tika uzdoti par pilsoniskajām institūcijām un sistēmām, pilsoniskajiem principiem, pilsonisko līdzdalību, pilsoniskajām lomām un identitāti.

Otro reizi Latvija pētījumā piedalījās ar nacionālajiem jautājumiem. Šoreiz aptaujā tika iekļauti jautājumi, ar kuru palīdzību noskaidrots skolēnu viedoklis par valsts drošības garantu, piederības izjūtu Latvijai un viņu autoritāti, informācijas izplatīšanu.

IEA ICCS pētījumā 2023.gada pavasarī notika datu savākšana, kurā piedalījās 147 skolas, dati savākti no 3950 Latvijas 8.klašu skolēniem, kā arī 1813 skolotājiem un ICCS pētījuma izlases dalībskolu direktoriem.

Ar prieku atzīstam, ka Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu sniegums ir augstsvērtīgs, virs Latvijas vidējā rādītāja - zināšanu esam testā iegūti vidēji 544 punkti, kas atbilst zināšanu B līmenim. Iepriekšējā pētījumā 2018.gadā šajā testā skolēni vidēji sasniedza 500 punktus.

Pilnīgi noteikti, ka labais rezultāts ir arī vecāku sarūpēts, jo iegūt sabiedriski  nozīmīgas prasmes, spēju analizēt dzīves situācijas, veidot savu pilsonisko nostāju spēj jaunieši, kuru vecāki ir atbalstoši un līdzdalīgi sabiedriskos procesos. Par to paldies ikvienam Dobeles Valsts ģimnāzijas vecākam!

Vēl par pētījumu varat lasīt:

IEA ICCS mājas lapā angļu valodā: https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

IzM mājas lapā latviešu valodā: https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4190-starptautiska-petijuma-noskaidros-latvijas-skolenu-pilsoniskas-kompetences-limeni

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra mājas lapā:

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/05.12.2023_1.pdf

Savukārt ar OECD PISA (Programme for International Student Assessment) – OECD Starptautisko skolēnu novērtēšanas programmu ik pēc trim gadiem tiek vērtēts, cik labi 15 gadus veci skolēni, kas gatavojas iegūt obligāto pamatskolas izglītību, ir sagatavoti mūsdienu uz zināšanām balstītas sabiedrības izaicinājumiem. Novērtējums ir vērsts uz nākotni – tiek vērtēta viņu spēja izmantot iegūtās zināšanas un prasmes, lai risinātu reālās dzīves problēmas. Šāda orientācija atspoguļo mācību mērķu un uzdevumu maiņu, vairāk koncentrējoties uz to, ko skolēni var izdarīt ar skolā apgūto. OECD PISA testa uzdevumu un aptauju īstenošanas mērķis ir noteikt skolēna kompetenci izmantot izglītības procesā iegūtās zināšanas un prasmes reālai dzīvei pietuvinātās situācijās, konstatēt skolēnu gatavību mācīties, turpināt izglītību un būt sekmīgiem sabiedrības locekļiem. OECD PISA rezultāti tiek plaši izmantoti OECD, ES un ANO darbā valstu izglītības sistēmu kvalitātes novērtēšanas, izglītības attīstības un izglītības politikas rekomendāciju izstrādes jomā.

Katrā no PISA cikliem viena no pamata satura jomām (lasīšana, matemātika vai dabaszinātnes) ir galvenā, kas tiek analizēta detalizēti, veltot tai gandrīz pusi testēšanas laika. Turklāt pēdējos PISA ciklos tiek papildus ietverti arī t. s. inovatīvie papildu moduļi.

Šis cikls tika pārdēvēts par PISA 2022 un aptvēra matemātiku, lasīšanu, dabaszinātnes, radošo domāšanu un finanšu pratību (Latvija nepiedalījās). Tā galvenā satura joma bija matemātika, un to īstenoja 37 OECD valstīs un 44 partnervalstīs – kopumā PISA 2022 pamatpētījumā pasaulē piedalījās aptuveni 690 000 piecpadsmit gadus vecu skolēnu, reprezentējot aptuveni 29 miljonus savu vienaudžu 81 valsts skolās. OECD PISA 2022 pamatpētījumā Latvijā piedalījās 5373 skolēni no 225 skolām, kuri statistiskās izlases rezultātā pārstāvēja aptuveni 16800 piecpadsmitgadīgos (2006. gadā dzimušus) skolēnus, kuri mācās dažādās Latvijas izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes) ne zemāk par 7. klasi. PISA dalībnieki galvenokārt ir devīto klašu skolēni (86%).

Šajā pētījumā mūsu jaunieši ir uzrādījuši labus rezultātus – virs pasaules un Latvijas vidējā sasnieguma – uzrādot matemātikas vērtējumā 523 punktus un ieņemot 20.vietu Latvijā (no 225 skolām). Par šo milzīgs paldies mūsu vecākiem, skolotājiem un arī skolēniem, kuri šobrīd jau mācās 10.klasē!

Vairāk par pētījumu un tā rezultātiem:

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/PISA_2022_TIMEKLIM.pdf

https://www.oecd.org/pisa/

Latvijas Universitātes pētnieki, izvērtējot šos pētījumu rezultātus, secina, ka augstāki sasniegumi pilsoniskās izglītības pētījumā ir pamats augstāku rezultātu sasniegšanai arī matemātikas, lasīšanas, dabaszinātnes, radošās domāšanas testos. Tātad, ikviena vecāka atbalsts jaunietim kaut vai sadzīves un politiskas situācijas izpratnei rada viņam iespēju būt zinošākam arī eksaktajā jomā.

Direktore Inese Didže

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu