Dobeles Valsts ģimnāzijā notiek plaša apjoma remontdarbi 2011./2012. mācību gada sekmīgai īstenošanai

Ģimnāzijas sagatavošana jaunajam mācību gadam

Dobeles Valsts ģimnāzijā notiek plaša apjoma remontdarbi 2011./2012. mācību gada sekmīgai īstenošanai.

Lielākais darbu apjoms tiks veikts, nomainot ģimnāzijas centrālās ēkas jumtu un izremontējot noplūdināto klašu telpas. Darbi tiek finansēti no valsts mērķdotācijas sniega postījumu novēršanai un ar Dobeles novada pašvaldības līdzfinansējumu. Darbus veic SIA "Jumts serviss", kur kopējie plānotie izdevumi ir 47918,20 Ls. Šobrīd prognozējamais darbu veikšanas laiks ir līdz oktobra beigām.

Jauno mācību gadu skolēni varēs uzsākt arī staigājot pa atjaunotu grīdas segumu 1.un 2.stāvā, kosmētiskais remonts tiek veikts skolēnu tualetēs. Gatavojoties ģimnāzijas 90 gadu jubilejai tiek veidots muzejs 44.telpā, kura tiek remontēta un attiecīgi iekārtota. Šos darbus veic SIA "ROBER". Mēbeles muzeja vajadzībā ir izgatavojuši meistari SIA "Sandra mēbeles".

Savukārt, SIA "TI-CI" veic sanitāri –tehnisko iekārtu nomaiņu skolēnu tualetēs.

SIA "J.E.F." vasarā veica elektrotehniskos mērījumus, tādējādi konstatējot nepieciešamos uzlabojumus ģimnāzijas elektrosistēmā.

Sīkāki darbi tiek veikti ģimnāzijas teritorijā, klasēs un koridoros un tos veic skolas tehniskie darbinieki, piedalās arī skolēni, ziedojot vienas dienas darbu savas mācību iestādes uzpošanai.

 

Direktore Inese Didže

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu