Ģimnāzijas pieredzi iepazina kolēģi no Zviedrijas

24. un 25. maijā Dobeles Valsts ģimnāzijā uzturējās kolēģi no Zviedrijas – Killebakas skolas (Killebackskolan) angļu valodas skolotāja Žanete Goransone (Jeanette Goransson) un matemātikas skolotājs Tomass Granshals (Thomas Granshall), kuri ERASMUS+ programmas ietvaros iepazīst ES valstu pieredzi izglītības jomu attīstībā, inovāciju veicināšanā izglītībā.

Divu dienu uzturēšanās Dobelē un apkaimē programma viesiem bija ļoti piesātināta: skolotāji vēroja angļu valodas stundas, ko, izmantojot jaunās metodes, vadīja skolotāja Elita Freija un Kristīni Pakuli, matemātikas stundu norisi skolotāju Jolantas Šakneres un Aivas Ritumas vadībā, iepazinās ar ģimnāzijas darbu kopumā, diskutēja ar pedagogiem par abām skolām līdzīgām problēmām gan izglītības procesa organizācijā, gan skolēnu komunikācijā ar vecākiem un pedagogiem. Bija interesanta ekskursija Dobeles pilsdrupās Pils dāmas pavadībā, kā arī izglītojoša ekskursija kā angļu valodas stunda pa Dobeli kopā ar 8.A klasi un skolotāju Ievu Vaivodi. Ciemiņi apmeklēja arī Tērvetes parku un vēroja skolēnu kolektīvu koncertu Dobeles Ķestermeža estrādē.

Par savas vizītes mērķi viesi pastāstīja, ka projekta ietvaros viņus interesē Latvijas skolēnu motivācija mācīties, kas Zviedrijas skolās esot  nopietna problēma. – Nav viegli skolēnus stimulēt mācībām, ieinteresēt viņus, - atzina Žanete Goransone. – Tāpēc mēs lūkojam pēc jaunām metodēm, jaunas pieredzes arī šajā jomā.

-       Viena no lietām, kas mums ir noderīgs jaunums, ir tāda, ka jūsu skolā ir skaidri redzams mācību stundās sākumā skolotājs pasaka stundas mērķi un uzdevumus, un skolēniem ir skaidrs, ka tagad sākas darbs, - bilda Tomass Granshals.

Zviedru pedagogi Latviju un Dobeli apmeklēja pirmo reizi. Par saviem iespaidiem viesi sacīja: īpaši saistošas bijušas ekskursijas pilsdrupās, kā arī divas stundas kopā ar skolēniem pa Dobeli, uzzinot daudz jauna. – Mēs ieguvām daudz informācijas par pilsētu un tās vēsturi. Bet kopumā jutāmies gandrīz kā mājās, jo Latvijas ainava ir līdzīga Zviedrijas dienvidiem, kur viņi dzīvo.

Zviedru skolotāji projektā piedalīsies līdz projekta beigām 2020. gadā. Latvija ir pirmā valsts, ko viņi apmeklē projekta ietvaros. Vēl plānots izzināt izglītības darbu skolās Somijā, Spānijā, Horvātijā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores un Kristīnes Pakules foto

Kolēģi no Zviedrijas vēro matemātikas stundu.

Dobeles pilsdrupās kopā ar ģimnāzijas direktori Inesi Didži un Pils dāmu Magdalēnu.

Angļu valodas stunda Kristīnes Pakules vadībā norisinājās skolas apkaimē.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu