Ģimnāzijas nākamajiem septītklasniekiem būs iestājpārbaudījums

Lai savlaicīgi izzinātu nākamo ģimnāzistu zināšanu un prasmju līmeni un nodrošinātu turpmākās izglītības kvalitāti, nākamajiem 7. klases skolēniem būs jākārto iestājpārbaudījums. Stāsta Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže:

-          Šogad nākamajiem 7. klases skolēniem pirmo reizi organizēsim iestājpārbaudījumu, kas ir saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumiem. Tas tiek darīts, lai savlaicīgi komplektētu klases un sadalītu tās līmeņos, kā tas mums ģimnāzijā ir pieņemts. Līdz šim šis process, kas prasa noteiktu laiku, notika septembrī. Turpmāk, lai jaunā mācību gada darbu 7. klases varētu sākt efektīvi jau ar 1. septembri, esam izlēmuši klašu līmeņus noteikt jau šī mācību gada izskaņā. Tādējādi gribam laikus apzināt to zināšanu fonu, kāds ir jaunajiem skolēniem, lai varētu uzreiz sākt kvalitatīvu darbu.

Tāpēc jau 1.jūnijā organizēsim iestājpārbaudījumu skolēniem, kuri vēlas no 1. septembra mācīties ģimnāzijas 7. klasē. Tas ir Latvijas skolās jau aprobēts pasākums, kad mācību gada izskaņā, kamēr zināšanas vēl ir svaigas, 6. klašu skolēni kārto kombinētu pārbaudes darbu ģimnāzijai būtiskos mācību priekšmetos – matemātikā, angļu valodā, vēsturē. Ir jau sagatavota uzņemšanas kārtība, kas tiks saskaņota ar pašvaldību. Pedagogi, metodisko apvienību vadītāji ir izstrādājuši uzdevumus. Plānojam pārbaudes darbu organizēt vienā dienā, tas nebūs ilgāks par pāris stundām. Piecu darba dienu laikā darbi tiks izvērtēti, līdzīgi kā centralizētajos eksāmenos, un būs zināmi rezultāti.

Skolēni, kuri būs  pārbaudījuši savas spējas šajā kombinētajā darbā, varēs jūnija sākumā iesniegt dokumentus uzņemšanai ģimnāzijā. Klašu komplektēšanai tiks uzņemti tie, kuriem būs labākie sasniegumi iestājpārbaudījumā un 6.klases valsts pārbaudes darbos.

Tāpēc aicinu vecākus, kuri nolēmuši savus sestklasniekus sūtīt ģimnāzijas 7. klasē, jau laikus sekot līdzi informācijai par gaidāmo pārbaudes darbu, lai nerastos problēmas ar dokumentu iesniegšanu.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu