Ģeogrāfijas stunda dabā

Š.g. 31.oktobrī 10.A2 klase izbaudīja ģeogrāfijas stundu ārā ar profesionāliem mērniekiem no firmas "Rūķis AG". Mūsu klase devās izmērīt pie skolas esošās Bērzes upes gravas dziļumu ar nivelieri un mērlatu pie skolas tiltiņa. Mērnieki mums parādīja un izskaidroja kā darbojas elektroniskais tahimetrs un GPS mērīšanas ierīce, šos instrumentus mēs graviņas mērīšanai neizmantojām, taču bija iespēja ielūkoties elektroniskajā tahimentrā . Pēc Bērzes upes gravas izmērīšanas, iegūtos datus apkopojām un devāmies uz klasi, lai uzzīmētu Bērzes upes gultnes šķērsprofilu uz milimetra papīra. Mērniekiem jāstrādā dabā jebkādos laikapstākļos, tāpēc pēdējās oktobra dienas zemā gaisa temperatūra mūs neapturēja no darbošanās dabā!
Vēlamies pateikt lielu paldies mūsu ģegrāfijas skolotājai Andai Balamai par doto iespēju piedalīties interesantā ģeogrāfijas stundā ārā, iesaistīties mērīšanas procesā un uzzināt vēl daudz ko jaunu.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu