Gada skolotājs 2015

Dobeles novada IP konkursa  balvu "Gada skolotājs" saņēma DVĢ skolotāji šādās nominācijās:

Tatjana Savicka- par inovācijām izglītības procesā (par jaunu metožu, pieeju, stratēģiju, jauno tehnoloģiju pielietojumu mācību un audzināšanas darbā u.c.)

Ruta Veidemane- par ieguldījumu un sasniegumiem audzināšanas un ārpusstundu darbā.

Cienījamie kolēģi, mēs ar Jums lepojamies!

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu