Ēnu dienā - no Dobeles līdz Ženēvai

14. februārī jau tradicionāli visā valstī norisinājās Ēnu diena, kurā allaž aktīvi un ieinteresēti iesaistās arī ģimnāzijas audzēkņi. Karjeras konsultantes Dzintras Stūres veiktais apkopojums par šīs dienas norisi liecina, ka diena bijusi iespaidiem bagāta un skolēnu intereses – ļoti daudzveidīgas.

No pamatskolas klasēm sekot savas iespējamās nākotnes profesijas pārstāvjiem bija izvēlējies 31 skolēns. Viņi bija kopā ar fotogrāfiem, apsardzes un zemessardzes cilvēkiem, dažādu nozaru mediķiem, veterinārārstiem, pedagogiem, zirgu apmācības treneri, nekustamā īpašuma aģentu, programmētāju. Plašajā izvēļu klāstā lasāmas arī tērpu dizainera, ķīmijas tehnologa, muitas darbinieka un vēl citas profesijas.

51 audzēknis vidusskolas klasēs vērojuši zinātnieku, inženieru, ārstu, treneru, klientu apkalpošanas speciālista, projektu vadītāju, iestāžu, pašvaldību, dažādu nozaru vadītāju, vides speciālista, automehāniķa un vēl citu interesantu profesiju pārstāvju darbu, sekojuši līdzi studentu ikdienai. Interese ir arī par žurnālista, brokera, blogera, horeogrāfa, aktiera un pat tetovētāja darbu.

11.BK klases skolniece Alise Štāle un  Dženeta Evardsone no 11.A1 klases piedalījās Dobeles Jaunatnes iniciatīvu centra rīkotajā konkursā #enodobelesnovads2018.

11.A1 klases skolēns Dāvis Gudzovskis Ēnu dienā bija devies vistālāk – uz Šveices galvaspilsētu Ženēvu, kur vēroja zinātnieku darbu CERN - Eiropas kodolizpētes centrā Ženēvā, Šveicē. Tā ir pasaulē lielākā kodolizpētes laboratorija. Par šo iespēju un centrā redzēto Dāvis pastāstīja:

- Skolotāja Aiva Rituma atsūtīja man Rīgas Tehniskās universitātes vēstuli ar piedāvājumu pieteikties šim braucienam. Es tādas iespējas garām nelaižu, tāpēc pieteicos. Sākumā saņēmu atteikumu, jau biju ar to samierinājies. Bet tad man piezvanīja, ka esmu iekļauts grupā. Bijām pieci jaunieši no Latvijas, pirmo reizi satikāmies lidostā. Ēnojām divus zinātniekus no Latvijas, kuri strādā CERN. Viens no viņiem ir arī RTU lektors. Es ēnoju zinātnieku Tomu Torinu, kurš centrā nodarbojas ar citu zinātnieku atklājumu un tehnoloģiju tālāku popularizēšanu. Otrs Latvijas zinātnieks, ko jaunieši ēnoja, ir Artūrs Ivanovs. Mēs uzzinājām par CERN vēsturi, darbības virzieniem. Centrā notiek dažāda veida zinātniskas izpētes, kam finansējumu nodrošina CERN iestājušās valstis. Centrs ir kā vesela pilsētiņa, kur zinātniekiem ir ļoti lielas finansiālas iespējas īstenot savas idejas. Latvija šajā organizācijā vēl nav iestājusies, bet, domājams, tas notiks, jo sanāksmē, kurā piedalījos arī es, Toms Torins runāja par šo tematu.

Dāvis atzina: ēnojot zinātnieku un klausoties viņa un kolēģu atziņās par zinātnieku un inženieru darbu, viņš sapratis, ka pats vēlētos būt inženieris, lai varētu praktiski risināt problēmas, kuras nosaka zinātnieki. – Vēl neesmu izdomājis, kurā jomā; tur bija elektroinženieri, tehnisko būvju un vēl citu nozaru inženieri. Pagaidām skatos uz aviotehniku, bet, iespējams, tā būs mehatronika.

Bet kopumā izvēle Dāvim ir skaidra, tāpēc viņš nopietni gatavojas un piedalās matemātikas olimpiādēs, arī valsts mērogā.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite.

Dāvja Gudzovska foto

Zinātnieks Toms Torins.

Viena no zinātnieku darba telpām.

Kopā ar jauniešiem no Latvijas ekskursijas brīdī Ženēvā.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu