DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Ēdīsim veselīgus Latvijas augļus ziemā!

Dobeles Valsts ģimnāzija ir pieteikusi savu līdzdalību programmā Valsts un ES atbalsta saņemšanai augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Skolas auglis"). Programmas atbalstu varēs saņemt visi 7.- 9.klašu skolēni vairāku ziemas mēnešu laikā.

Atbalstu piešķir par svaigiem augļiem (āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm) un dārzeņiem (kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem), ko izdalīs skolēniem programmas darbības laikā.

Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km. Domājams, ka sadarbības partnerus mēs varētu atrast tepat Dobeles novadā, jo šajā programmā jau piedalās Latvijas Valsts Augļkopības institūts – mūsu tradicionālie sadarbības partneri dažādās jomās.

Uz atbalstu varēs pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes. Tāpat pieteikties varēs arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.

Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāiesniedz LAD iesniegums apstiprinājuma saņemšanai.

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods un atbalsta likme 2011./2012.mācību gadā tiks publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un LAD mājas lapā līdz 2011.gada 15.oktobrim.

Vēl informācija http://ej.uz/tszp

Informācija sagatavota pēc Lauku Atbalsta dienesta ziņām

Direktore Inese Didže

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi