DVĢ skolēni interaktīvās nodarbībās mācās par klimata pārmaiņām

Trešdien, 25.novembrī, Dobeles ģimnāzijā visas mācību dienas garumā notika tehniski radošās darbnīcas vidusskolēniem par klimata pārmaiņām. Skolēni piedalījās pavisam trīs īpaši izstrādātās un sagatavotās tehniski radošajās darbnīcās, kas detalizēti iepazīstināja un izskaidroja, kas ir klimata pārmaiņas un ar tām saistītie problēmjautājumi un risinājumi.

 

Pirmajā tehniski radošajā darbnīcā Dobeles ģimnāzijasskolēni uzzināja par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas šobrīd skar gandrīz visus Latvijas un pasaules iedzīvotājus. Otrā darbnīca tika veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus, tādējādi mazinot arī globālo sasilšanu, kas rada klimata pārmaiņas. Savukārt, trešājā darbnīcā skolēniem bija iespēja dziļāk izprast dažādus pasākumus, kas jāveic, lai pielāgotos negatīvajām klimata pārmaiņu sekām. Tehniski radošo darbnīcu dalībnieki un pedagogi ieguva arī īpaši izstrādātu informatīvu bukletu jauniešiem par klimata pārmaiņām.

 

 

Vairāk par tehniski radošajām darbnīcām stāsta projekta vadītāja Ginta Grīnberga: "Visas darbnīcas ir starpdisciplināras, proti, vidusskolēniem bija iespēja izmantot arī citos mācību priekšmetos iegūtās zināšanas, piemēram, algebrā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā. Darbnīcās īsam teorētiskam stāstījumam sekoja praktiska darbošanās, uzdevumu risināšana, eksperimentu un mērījumu veikšana, novērojumi, analizēšana un secinājumu izdarīšana. Jāatzīmē, ka visas darbnīcas ir balstītas reālos starptautiskos pētījumos un statistikas datos, tādējādi maksimāli tuvinot gan aktivitātes, gan to rezultātus reālajai situācijai klimata pārmaiņu jomā Latvijā un pasaulē".

 

 

Pasākuma vērtību atzina direktora vietniece Aija Jakovļeva: "Visu tehniski radošo darbnīcu pasākumu vērtēju atzinīgi. Ar šo aktivitāšu palīdzību jauniešiem zināšanas  tiek pasniegtas ar metodēm un materiāliem, ar kādiem skola ne vienmēr pati var mācību procesu nodrošināt, piemēram, grīdas spēle. Šāda veida netradicionālas mācību stundas ir vajadzīgas, lai iemācītu paskatīties uz tematiem un dažādiem jautājumiem arī no praktiskā viedokļa. Galvenais, ka tās atzinīgi novērtējuši arī jaunieši."

Skolniece Evija Dambrovska stāsta: "Man vislabāk patika grīdas spēle "Gudrais Mērs", jo tā piesaistīja uzmanību ar savu radošumu. Kopumā vairāk uzzināju par klimata pārmaiņu problēmu cēloņiem." Tehniski radošās darbnīcas atzinīgi vērtē arī skolnieks Vladimirs Andersons: "Ļoti patika visas darbnīcas, jo spējām kārtīgi atpūsties no skolas un tajā pašā laikā gūt interesantu pieredzi, idejas un pārbaudīt, uz ko esam spējīgi. Man vislabāk patika tehniski radošā darbnīca "Zaļā pilsēta", jo tajā mēs varējām pierādīt savu radošumu."

 

 

Tehniski radošās darbnīcas Vislatvijas tūres ietvaros līdz pat nākamā gada aprīlim notiks pavisam 70 skolās visos piecos Latvijas reģionos. Darbnīcās caur praktisku darbošanos un spēļu spēlēšanu par klimata pārmaiņām vairāk uzzinās 4000 Latvijas vidusskolēnu. Darbnīcas izstrādājis un ieviesis uzņēmums SIA "Aspired", kas tehniski radošo darbnīcu tirgū Latvijā un ārpus tās darbojas jau 3 gadus.

 

Informāciju sagatavoja Ineta Viļumate, SIA "Aspired" projektu speciāliste

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu