DVĢ norisinājās forums "Pūcēnu sasaukšanās"!

Saulainā 10. maija dienā Dobeles Valsts ģimnāzijā sapulcējās radošākie, atraktīvākie un aktīvākie Dobeles un apkārtnes novadu jaunieši, lai iepazītos ar DVĢ Skolēnu padomes darbu un dalītos ar savu pieredzi.

Forums "Pūcēnu sasaukšanās" ir Skolēnu padomes rīkots pasākums, kura mērķis ir dibināt un stiprināt kontaktus ar citām mūsu tuvumā esošām Skolēnu padomēm.

Diena sākās ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes metodiķes jauniešu un interešu izglītības jautājumos Anitas Celmiņas, DVĢ Skolēnu padomes skolotājas konsultantes Intas Ļaudamas un SP prezidentes Jolantas Jakovļevas uzrunām. Pēc ievadvārdu un dienas plāna noklausīšanās foruma dalībnieki tika sadalīti "pa torņiem" jeb četrās grupās: Grifidors, Slīdenis, Elšpūtis un Kraukļanags. Pašā dienas sākumā, lai labāk iepazītu savus "torņa" biedrus, katra komanda izspēlēja "Bingo"! Dienas gaitā katrs tornis apmeklēja visas ar Skolēnu padomi saistītās stacijas: "Mēs", " Izklaide", "Sadarbība/Atbildība", "Skolas saliedētība". Katrai komandai bija sava secība, kā tās apmeklēt.

Pēc kārtīgas informācijas devas uzņemšanas, "Zaļajā klasē" visus jau gaidīja iekurināts ugunskurs un desas, kuras atlika vien uzcept. Kad visi jau bija ieradušies no savām stacijām, sekoja aktivitāte "No mutes mutē", kuras laikā, katra Skolēnu padome īsumā pastāstīja par sevi un savu darbību! Dienas beigās visi, gan dalībnieki, gan organizētāji, devās mājās pilni ar idejām un pozitīvām emocijām!

Lūk, Anetes viedoklis par forumā pieredzēto: "Interesanti satikt skolēnus no novada skolām, un klausīties viņu pieredzē saistībā ar dažādiem pasākumiem. Ļoti patika radošā iepazīšanās spēle "Bingo" ( tā izpildīja savu uzdevumu).

Galu galā es ieguvu jaunas paziņas un kļuvu patiešām ieinteresēta Skolēnu padomes darbā.

Un, protams, pasākuma kulminācija bija desiņu cepšana. Karstā laikā stāvēt pie karsta ugunskura un dzert karstu tēju, kas gan var būt labāks?"
SP

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu
 
  • 13.05.2012 2034
    Izklausās lieliski! Man prieks! Lai izdodas!
    Miks Celmiņš1317