DVĢ aktīvi izmanto kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" iespējas!

Publikācijā laikrakstā “KDi” (Kultūras diena un izklaide) 2024.g. 11.janvārī izmantotajā foto redzami Dobeles Valsts ģimnāzijas 10., 11. un 12. klašu skolēni, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības virziena “Kultūra un māksla (vizuālā māksla)” mācību saturu un pedagogs Inga Ozoliņa Nacionālā Mākslas muzeja nodarbībā …

DVĢ aktīvi izmanto kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” iespējas!

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem nodrošina valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu.

Kultūras norišu iepazīšana sniedz iespēju:

  • sekmēt izglītības satura apguvi, veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties;
  • rūpēties par skolēnu emocionālo labsajūtu un mentālo veselību;
  • piedzīvot mākslu dažādos formātos un norisēs;
  • dažādot informācijas ieguves veidus;
  • sadarboties ar vecākiem, parādot mūsdienīgu mācību procesu un sniedzot pieeju kultūras norisēm Latvijā;
  • paplašināt skolotāju savstarpējo sadarbību un sadarbību izglītības iestādes līmenī.

Programma sniedz nozīmīgu atbalstu izpratnes stiprināšanai par kultūras īpašo lomu personības attīstībā, arī resursus kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu