Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu dalība zinātniski pētniecisko darbu konferencē un lasījumos

Uz Latvijas 36. skolēnu zinātnisko konferenci tika uzaicināta 11.A1 klases skolniece Katrīna Benita Ancāne. Darbu "Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu lasīšanas tendences un to atspoguļojums Dobeles bibliotēkās" Katrīna prezentēja socioloģijas sekcijā.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas organizētajos zinātniski pētniecisko darbu lasījumos mūsu skolu pārstāvēja 5 skolēni: Madara Bartulsone, 11A1, Eva Dumfa, 11A1, Zane Grunska, 11.A2, Gundega Gūtmane, 11.B, Laura Lāma, 11.A2. Visi skolēni ieguva godalgotas vietas.
III pakāpes diplomu saņēma:
Laura par pētījumu "Saules bateriju efektivitāte enerģijas iegūšanā" (darba vadītājs skolotājs Pēteris Puķītis)
Madara par pētījumu "Mūzikas terapija kā skolēnu koncentrēšanās spēju paaugstināšanas metode" (darba vadītāja skolotāja Dita Leinerte)
Gundega par pētījumu "Vācu valoda kā svešvalodas popularitāte Latvijā" (darba vadītāja skolotāja Dina Grīnfelde)
II pakāpes diplomu ieguva Eva par pētījumu "Jūgendstils Rīgas arhitektūrā" (darba vadītāja skolotāja Silvija Smiltniece)
I pakāpes diploms Zanei par pētījumu "Fotogrāfiju apstrāde mūsdienu medijos" (darba vadītāja skolotāja Daina Glušaka)
Paldies skolēniem un darbu vadītājiem!

clip_image002[4]

Diplomu saņem Eva Dumfa

clip_image002[6]

Darbu prezentācija fizikas sekcijā

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu