Turpinot nu jau vairāk nekā 20 gadus ilgo tradīciju, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas 10. klašu skolēni piektdien, 8. novembrī, piedalījās militāri vēsturiskā sacensībā “Sargā savu tēvu zemi” un iepazina Pirmā pasaules kara strēlnieku izjūtas Ziemassvētku kauju muzejā.

Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēni iepazīst patriotismu

Turpinot nu jau vairāk nekā 20 gadus ilgo tradīciju, Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas 10. klašu skolēni piektdien, 8. novembrī, piedalījās militāri vēsturiskā sacensībā “Sargā savu tēvu zemi” un iepazina Pirmā pasaules kara strēlnieku izjūtas Ziemassvētku kauju muzejā.

No sirds pateicos tiem ģimnāzistiem, kuri piedalījās atlases konkursā un piedalījās šajā pasākumā. Ģimnāzist, skola ir tavu iespēju vieta, cik daudz tu no tām izmanto, iesaisties, uzdrīksties un esi klāt notikumos – tā ir tava atbildība. Paldies par ikgadēju, pozitīvu sadarbību Ziemassvētku kauju muzeja direktoram Dagnim Dedumietim, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktorei Inesei Didžei un vēstures un filozofijas skolotājai Aijai Prokopovai! Paldies sporta skolotājam Ērikam Zarembam par skolēnu grupas pavadīšanu un skolniecei Elīnai Ābelītei par foto!

Turpinot patriotiskās ievirzes pasākumus, 12. novembrī visu 10.klašu skolēni iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros kopīgi devās uz filmu “Dvēseļu putenis”.

“Filma tiešām bija vārdiem neaprakstāma. Lika aizdomāties par dzīvi…ka tās problēmas, par kurām mēs sūdzamies, vispār ir sīkums. Piemēram, man tagad ir kauns pateikt, ka man ir auksti, jo filmā varēja redzēt, kāds aukstums bija jāpārcieš strēlniekam. Filma atgādināja to, kas ir īsta mīlestība, draudzība un drosme.” (Evelīna Bružus, 10.A1)

“Filma bija lieliska, ļoti emocionāla, sirsnīga un patiesa. Man ļoti patika. Tā man lika aizdomāties par Latviju, to, kā latvieši cīnījās un nepadevās, lai arī kas notiktu. Noskatoties šo filmu, es sapratu to, ka mums ir jānovērtē mūsu brīvība, jo kādreiz daudzi cilvēki gāja bojā un zaudēja ģimenes cīnoties par to, ko mēs, uzskatot to par pašu par sevi saprotamu, aizgūtnēm baudām šodien.” (Lizete Ozola, 10.A1)

Šo skolnieču vārdi pauž daudzu jauniešu viedokli par redzēto, vairāk gan gribas sacīt – piedzīvoto šī meistardarba skatīšanās laikā. Paldies Dobeles novadpētniecības muzeja darbiniecei Antrai Kārklai par atgādnēm jauniešiem pirms skatīšanās!

Pateicībā visiem, kuri atdeva savus spēkus, ģimenes un dzīvības par mūsu valsti,

Visu 10. klašu audzinātāju vārdā -

Kristīne Pakule

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu