Dobeles Valsts ģimnāzijas seminārs "Vērtēšana skolēna snieguma izaugsmei"

2024.gada 12.martā Dobeles Valsts ģimnāzijā organizējām semināru "Vērtēšana skolēna snieguma izaugsmei".

Par semināra moto izvēlējāmies Stīvensona sacīto - Vērtē šodienu nevis pēc ražas, ko esi novācis, bet pēc sēklām, ko esi dēstījis. Lai līdzība ar vērtēšanas organizēšanu mācību procesā mūs rosina iedziļināties un saskatīt nozīmīgas detaļas procesā.

Seminārā uzklausījām speciālistus un kolēģus. Rīgas 72.vidusskolas direktors, eksperts vērtēšanas jautājumos, Pāvels Pestovs, aktualizēja sagaidāmās izmaiņas skolēnu snieguma vērtēšanas pieejā, un ar reāliem piemēriem raksturoja tās. Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece Andžela Sokolova dalījās ar prakses piemēriem un dažādu situāciju risinājumiem vērtēšanas procesā, uzsverot vērtēšanas plānošanas nozīmīgumu un pārbaudes darbu sastādīšanas pārdomātību.  Mācību priekšmetu jomu darba grupās Dobeles Valsts ģimnāzijas pedagogi un Dobeles novada mācību jomu koordinatori dalījās pieredzē un sarunājās par ikdienas pedagoģisko praksi, lai kopīgi rastu labākos risinājumus jēgpilnai un motivējošai vērtēšanai, diskutēja un analizēja pārbaudes darbu veidošanas  pieredzi.

 

Tekstu sagatavoja direktora vietniece Rasa Dirvēna

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu