Dobeles Valsts ģimnāzijas konference "Mācot mācos pats"

Cien. kolēģi!

Aicinām piedalīties Dobeles Valsts ģimnāzijas organizētā konferencē

Mācot mācos pats!

2022.gada 25.oktobrī

Dobeles Valsts ģimnāzijas

dabaszinību centra zālē

   Konferencē - uzklausot jomas speciālistus un kolēģus,  identificēsim galvenās kategorijas, kas raksturo šodienas situāciju un izaicinājumus, lai sekmīgi īstenotu mācīšanos iedziļinoties izglītības iestādes līmenī, vērosim un analizēsim skolotāju pieredzes stāstus un kopīgi meklēsim stratēģijas un iespējas izaicinājumu pārvarēšanai.

Darba kārtība

9.15 - 9.55       Ierašanās, rīta kafija

10.00 – 10.15  Konferences atklāšana

10.15 – 11.00  Datos balstīta dziļā mācīšanās.

Sarunāsimies par datu izmantošanu ikdienas pedagoģiskajā praksē, to ietekmi uz mācību  sasniegumiem; kā dati palīdz ieraudzīt skolēna, skolotāja un skolas darbības, lai notiktu mācīšanās iedziļinoties.

 Uldis Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs.

 

11.15 -12.30     Mācīšanās, sadarbības grupas, Dobeles Valsts ģimnāzijas skolotāju labās prakses piemēri:

1.grupa:

               1. Medijpratība un DVĢ simbols Pūce. Gunda Akermane

               2. Literātu jubilejas - ierosme literāriem projektiem. Vēsma Rone, Ilze Ose

2.grupa:

              1. Sadarbība mācību satura plānošanā, nodrošinot starpdisciplināru pieeju mācību satura īstenošanā. Ilze Lesiņa

              2. Skolotāju sadarbības iespējas divu vai vairāku mācību priekšmetu ietvaros konkrētā klašu grupā. Ligita Urbele, Iveta Meija, Marīte Barakauskaite

3.grupa: 

            1. Digitālo rīku izmantošana diferencētas pieejas nodrošināšanā vārdu krājuma apguvē angļu valodas stundās. Tatjana Savicka.

             2. Refleksijas žurnāls darbam klases stundā. Gita Ziemele - Trubača.

 

12.30 – 13.00 Kafijas pauze

13.00 – 14.00 Darba grupās meklēsim risinājumus šādiem izaicinājumiem:

            1.Motivēta, ieinteresēta skolēna slodze skolā.

            2.Mācību materiālu pieejamība.

            3.Starpdisciplinaritāte un priekšmetu skolotāju kopdarbība.

Mācību jomu sanāksmes:

Kompetencēs balstīta mācību satura ieviešana. Matemātikas skolotājiem 4.-6.kl. posmā.

Aktualitātes dabaszinātņu jomā 7.-12.kl.

 

14.15 – 14.45 Iedziļināšanās savā praksē, mācīšanās darba vietā.

Sarunāsimies par praktiskiem paņēmieniem katra  pedagoga un izglītības iestādes darbībā, sekmīgam pastāvīgu uzlabojumu īstenošanas procesam.

Inga Kripšēvica / Pāvula, izglītības eksperte, Liepājas pilsētas izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra vadītāja.

14.45 -15.15    Refleksija, noslēgums 

 

Lūdzam pieteikties dalībai līdz 21.oktobrim šeit:

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu