Jau no šī gada janvāra sākuma skolēni izkopj prasmi sagatavot publisko runu un uzstāties ar to. Ievērojot epidemioloģiski noteiktos ''klašu burbuļus", šoreiz tikai savā klasē, latviešu valodas stundu laikā.

Dobeles Valsts ģimnāzijā turpina Publiskās runas tradīciju

Jau no šī gada janvāra sākuma skolēni izkopj prasmi sagatavot publisko runu un uzstāties ar to. Ievērojot epidemioloģiski noteiktos ''klašu burbuļus'', šoreiz tikai savā klasē, latviešu valodas stundu laikā.

Visi jaunieši no 7. līdz pat 12. klasēm gatavo runas par tematu “Mana skola laiku lokos”, kas sasaucas ar 2022 .gada oktobrī gaidāmo skolas jubileju un var tikt uzskatīts par visus skolēnus iekļaujošu notikumu, jo katram ir pienākums iedziļināties dažādos ģimnāzijas vēstures aspektos. Tādējādi skolēni uzzina gan par ģimnāzijas dažādos laikos mainītajiem nosaukumiem un ēkām, kurās 1922. gadā dibinātā vidusskolas tipa iestāde Dobelē atradusies, gan veic materiālu izpēti Dobeles Valsts ģimnāzijas un arī Dobeles novadpētniecības muzejā, intervē savus radiniekus, pensionētos skolotājus, pēta rokrakstus, liecības, iekšējās kārtības noteikumus, formas tērpus, mācību grāmatas, lasa albumos “Pretī zelta rudenim” pierakstītos pārgājienu atmiņu stāstus un pēta dažādos laikos uzņemtās fotogrāfijas. Vecāko klašu jaunieši stāsta arī par savu pieredzi piecos, sešos skolas gados, vērtē notikumus, savu darbību, izsaka idejas, ko varētu ieviest jaunu, ko vajag saglabāt.

Sarunājoties ar jauniešiem, nereti parādās 21.gs. tendence, kad visu gribas gatavu ātri un tūlīt. Taču ar individuālu pieeju, skaidrošanu un iedvesmošanu izdodas skolēnos atmodināt “detektīva” garu, un atskan: “Skolotāj, viņiem visiem mugurā tikai tumšas krāsas, tik drūmi – jā, jo foto uzņemts 1941.gadā.” “Viņi toreiz arī tāpat spēlējuši teātri – tātad drāmas metodi izglītības procesā varētu uzskatīt par vienu no senākajām tradīcijām ģimnāzijā.” “Tā taču ir tagadējā DVĢ ēka! Tad kādreiz tur bijušas dārzeņu lecektis?” Viens no mūsdienīga izglītības procesa stūrakmeņiem ir attīstīt skolēnos vēlmi atklāt, spēju analizēt, izdarīt secinājumus un pēc tam – ietērpt to visu secīgā, loģiskā un uz faktiem balstītā stāstījumā. Tas nav viegli, bet tas ir interesanti un bagātina pašu personību.

Prieks, ka, gadiem ejot, Publiskās runas tradīcija Dobeles Valsts ģimnāzijā ir pierādījusi sevi kā stabila vērtība. Paldies latviešu valodas skolotājām Vēsmai Ronei, Dzintrai Stūrei, Vijai Elartei, Ilzei Osei, Gundai Akermanei un netieši arī skolotājai Rutai Veidemanei par jaunās paaudzes mudināšanu iepazīt savu skolu, savu novadu un izpētīt ģimenes atmiņu stāstu krājumus no vecāku un vecvecāku skolas laikiem.

Vērtīgākie stāsti tiks iekļauti skolēnu radošo darbu un atmiņu grāmatā “Ģimnāzijai Dobelē -100!”.

Publiskās runas dalībniekiem līdzi dzīvoja

direktora vietniece Kristīne Pakule

Autores foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu