Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže

Dobeles Valsts ģimnāzija sagaida kārtējo akreditāciju

No 1. marta Dobeles Valsts ģimnāzijas darba kvalitāti atkal izvērtēs Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas komisija, lai atbilstoši daudziem kritērijiem ģimnāzija saņemtu vērtējumu un tiesības turpināt mācību procesu licencētajās izglītības programmās. Iepriekšējā akreditācija norisinājās 2015. gadā, kad ģimnāzija šīs tiesības ieguva uz sešiem gadiem.

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže uzsver, ka akreditācijas periods visai ģimnāzijas saimei ir īpaši atbildīgs:

- Akreditācijas mērķis ir novērtēt, vai izglītības iestāde darbojas atbilstoši izglītības programmās un standartos paredzētajam; vai izglītības process notiek, kā paredzēts Izglītības likumā un citos šo procesu regulējošos normatīvajos dokumentos. Akreditācijai nav speciāli jāgatavojas, bet jāstrādā tā, lai akreditācija varētu norisināties jebkurā brīdī un tai būtu pozitīvs rezultāts. Mēs esam gatavi uzņemt vērtētājus. Tas gan prasa šobrīd nedaudz citādākas aktivitātes, nekā bijis ierasti. Citkārt komisija ierastos ģimnāzijā, apskatītu telpas, runātos ar pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem, vecākiem klātienē. Šoreiz akreditācija notiks attālināti. Šim nolūkam ir arī sagatavots video ieskats ģimnāzijas mācību bāzē un teritorijā. Vērtētāji tiešsaistē pieslēgsies mācību stundām, līdzīgi norisināsies arī sarunas ar izglītības procesā iesaistīto mērķgrupām – skolotājiem, skolēniem, vecākiem, tehniskajiem darbiniekiem. Tas ir tehniski sarežģītāk.

- Ko šis periods prasīs no ģimnāzijas saimes?

- Pirmām kārtām ir svarīga sadarbība ar akreditācijas komisiju, līdzdarbība tās darbam, lai komisija iegūtu nepieciešamo informāciju un datus. Šīm sarunām būtu jābūt atvērtām, lietišķām, pozitīvām, tāpēc aicinu ikvienu neklusēt, nekautrēties, dalīties savā pieredzē, lai nebūtu tā, ka mūsu labais sniegums, labās iestrādes paliek nepamanītas.

- Kurus ģimnāzijas veikuma aspektus jūs gribētu īpaši uzsvērt?

- Attālinātā mācību procesa periodā tie ir vairāki. Pirmām kārtām - pašreizējā mācību procesa norise. Patiešām ir vērts ieskatīties mūsu tiešsaistes mācību stundās. Skolotāji šajā gandrīz gada laikā ir ļoti daudz iemācījušies, kas varbūt klasiskā mācību procesā nebūtu tik ātri noticis. Bet, protams, cena, par kādu šī pieredze iegūta, ir diezgan augsta. Līdz ar to esam arī apguvuši jaunu pieredzi, kā nepazaudēt un atbalstīt savus skolēnus. Daudz esam domājuši par to, kā viņi jūtas, ieklausījušies viņu un vecāku viedokļos par mācību apjomu un to samazinājuši. Neesam padevušies vilinājumam veidot ilgtermiņa mācību uzdevumu plānojumus vairākām nedēļām vai mēnesim, kā iesākumā tika ieteikts. Redzam, ka šāda izvēle pat ģimnāzijas gadījumā nebūtu bijusi veiksmīgākā, jo arī skolēni tikai mācās plānot savu laiku, tāpēc viņu mācīšanās ir jāatbalsta diendienā, nevis izvirzot garus termiņus un domājot, ka bērni ar to tiks paši galā.

Svarīgi arī, ka ģimnāzijā tiek uzkrāts metodiskais materiāls, kas noderēs kā mācību līdzekļi skolotājiem par praktiskām mācību metodēm, kas ir pedagoģiski pamatotas un praksē pārbaudītas.

Esam ļoti rūpējušies par vides kvalitāti, sākot jau ar eksamināciju pavasarī, kad ļoti rūpīgi ieviesām un ievērojām visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Šajā mācību gadā tas ir ticis vēl uzlabots un pilnveidots. Aktīvi sekojam gaisa kvalitātei, dezinfekcijas pasākumiem.

- Jūsu noskaņojums, gaidot akreditācijas komisiju?

- Protams, ģimnāzija ir gatava lepoties ar to, kas mums ir. Un esam gatavi uzklausīt priekšlikumus un ieteikumus, lai varētu strādāt vēl labāk.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu