Dobeles novada angļu valodas 53.olimpiādes II posma rezultāti

1.vieta

 • Ernestam Liepiņam, 7.B
 • Annai Bulmerei, 8.A
 • Dārtai Ķezberei, 8.B
 • Oskaram Zaķim, 8.C
 • Kristapam Lukasam, 9.A
 • Maksimam Verjovčikam, 12.U

2.vieta

 • Gustavam Kārlim Kuģim, 10.I
 • Annijai Smilgai, 11.I
 • Raineram Mozulim, 12.V

3.vieta

 • Raivo Rodrigo Heidemanim, 7.C
 • Robertam Apinim, 10.I
 • Uģim Jansonam, 11.I
 • Enrikam Birzem, 12.U

Atzinība

 • Sofijai Ješēvicai, 9.A
 • Lienei Nartišai, 9.C
 • Lainei Silovai, 9.C
 • Baibai Tomašunai, 9.C
 • Anetei Tukišai, 9.C
 • Markusam Veselovam, 9.A
 • Danielai Matvejai, 10.U
 • Līvai Neilandei, 10.K
 • Renāram Pakalniņam, 11.I
 • Atim Šteinbaumam, 11.I
 • Tomasam Kristeram Ignatjevam-Rozenlaukam, 12.I
 • Markusam Skujevskim, 12.V

Paldies jauniešiem par dalību! Paldies skolotājiem!

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu