Divi Skolēnu padomes biedri Rīgā pārstāv Dobeles novadu

Pašā marta nogalē, 28. martā, Rīgas Skolēnu padome rīkoja atvērto durvju dienu, kurā tika uzaicināti skolēni no visas Latvijas. Dobeles novadu pārstāvēja divi mūsu skolēnu padomes biedri: Anna Vildaus un Jānis Skrebels, kā arī skolotāja – konsultante Inta Ļaudama.

Diena sākās ar nelielu iesildīšanos, un tad jau sākās aktīvs darbs dažādās sekcijās. Katram pasākuma dalībniekam bija unikāla darba kārtība, kas nodrošināja pēc iespējas dažādāku un interesantāku dienu. Sekcijas bija dažādas: sākot ar veselīga uztura popularizēšanu un Skolēnu padomes tēla veidošanu un beidzot ar pēctecības nodrošināšanu Skolēnu padomē, komandas darba aktualizēšanu un diskusiju ar Viesturu Dūli par to, kā iesaistīt jauniešus un kā pašiem iesaistīties norisēs mums visapkārt.

Diena bija piepildīta ar iespaidiem, emocijām un sajūtām, tika iegūtu jauni kontakti, smēlāmies jaunas idejas, kas ļoti cerams arī mūsu skolā realizēsies tuvākajā laikā.

Pasākuma noslēgumā lektors stāstīja par sociālo tīklu ietekmi uz jauniešiem un mūsu sabiedrību kopumā.

SP


atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu