Diskusijas dalībnieki (no kreisās) Elvis Vitāls, Rūdis Šķupelis, Ineta Buivide, Ineta Zelča – Sīmansone, Inese Zandere, Toms Ķikuts

Diskusija "Pikšās" – "Pretrunība un neviennozīmība vēsturē"

13. februārī K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” norisinājās diskusija “Pretrunība un neviennozīmība vēsturē”. Diskusiju vadīja LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Dr. hist. Kaspars Zellis, tajā iesaistījās LNVM Viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas vadītājs Dr. hist. Toms Ķikuts, rakstniece Inese Zandere, domnīcas “Creative Museum” vadītāja Ineta Zelča – Sīmansone, DNM vēsturniece Beāte Orlova un DVĢ skolēni – Ineta Buivide un Rūdis Šķupelis (12.A1), Elvis Vitāls (11.B).

Diskusija notika divās daļās, kuru temati bija: 1) personību neviennozīmības performance jeb kā publiskā telpā – muzejā, skolā, kultūrā – vajadzētu reflektēt par vēsturiski nozīmīgām personībām; 2) kā muzejā mūsdienu skatījumā atspoguļot Latvijas vēsturē nozīmīgu personību, starp kurām ir arī K. Ulmanis, pretrunīgi vērtētu veikumu un atstāto mantojumu.

Diskusijas dalībnieki pirmajā daļā centās noskaidrot, kas ir VARONIS, vai tāds vispār ir vajadzīgs mūsdienu sabiedrībā. DVĢ jaunieši atzina: “Varoņi nav vajadzīgi, jo nav iespējams mūsdienās “būt pa vidu”. Tas nozīmē, ka pazudusi vajadzība pēc izsvēršanas spektrā “balts/melns”, jo zūd cilvēciskais aspekts. Tādēļ varoni ir grūti atspoguļot objektīvi. Pietrūkst cilvēciskuma posma.” T. Ķikuts piebilda: “Varonis ir piesaistīts konkrētam notikumam, tāpēc mūsdienu realitātē jāpiekrīt jauniešu teiktajam.”

Diskusijas otrā daļa bija veltīta konkrēti K. Ulmanim un muzeja misijai 21. gs. Rūdis Šķupelis sacīja, ka muzejam jārada jautājumi, lai vēlāk varētu sākt diskusiju. Ineta Buivide secināja, ka priekšstats un jautājumi savstarpēji mijas. Tādējādi, pēc Elvja Vitāla domām, personīgā interese iespējama caur interesantiem stāstiem. Rakstniece Inese Zandere akcentēja, ka muzejam jābūt pārliecinātam par faktiem, nevis interpretācijām.

Piedaloties diskusijā, DVĢ jauniešiem bija iespēja apliecināt sevi, paust savu viedokli un redzējumu par Latvijai svarīgām tēmām, kas ne tikai skar ikdienas dzīvi, bet palīdz saglabāt nacionālo identitāti globalizācijas laikmetā.

Būtiski, ka ģimnāzisti ar diskusijas starpniecību varēja uzrunāt arī dažādu personību muzeju vadītājus, atšķirīgu paaudžu pārstāvjus, politiķus, vēsturniekus u.c. interesentus.

Informāciju sagatavoja DVĢ Debašu pulciņa skolotāja Aija Prokopova

Autores foto

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu