Katrs 9. klases absolvents saņēma piekariņu ģimnāzijas simbola - pūces - veidolā
  • Spraiga darba cēliens beidzies klašu audzinātājām Ligitai Urbelei (no kreisās) un Aijai Prokopovai
  • Saules pielietajā DzMC laukumā
  • Paldies, skolotāj!
  • Uzrunu saka direktore Inese Didže
  • Gandarījuma brīdis - skolotājiem
  • Dāvanā ģimnāzijai - Laumas Liepas gleznas
  • Esam gatavi doties tālāk
  • Esam gatavi doties tālāk

Devītklasniekiem - pirmais lielais sasniegums

12.jūnijā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma 62 Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolventi.

Šogad, saistībā ar drošības pasākumiem COVID-19 pandēmijas dēļ, izlaiduma pasākums norisinājās citādāk: Dabaszinātņu mācību centra laukumā pulcējās tikai apliecības saņēmēji un pedagogi. Taču tāpēc diena nebija mazāk svinīga: jaunieši bija saposušies, skanēja mūzika, sirsnīgi vēlējumi, pateicības vārdi un tika pasniegtas dāvanas.

- Labdien, skolotāji, labdien, jaukie jaunieši, un gribētu teikt - labdien, arī absolventu vecāki, brāļi un māsas, atbalstītāji. Bet ko lai dara... Šoreiz ir pavisam atšķirīgi, nekā bijis jebkad iepriekš, - sacīja Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže.

 - Pēdējos trīs mēnešus esam mācījušies strādāt pilnīgi citādāk, ātri pieņemt lēmumus. Un jāsaka - jūs spējāt iekļauties. Līdz ar to varam teikt, ka mēs Dobeles Valsts ģimnāzijā šajā mācību gadā esam piedzīvojuši ļoti daudzas izmaiņas. Pagājušajā mācību gadā, maijā, kad beidzām mācīties, mēs bijām divus soļus tuvāk, septembrī - vēl soli tuvāk, un tad nokļuvām jaunajā korpusā. Nu mēs izejam no jaunā korpusa - zinošāki, bagātāki, pieredzējušāki, piedzīvojuši dažādas pilnīgi neplānotas lietas. Taču tas, kas mūs ikdienā apgrūtina, faktiski mūs stiprina. Līdz ar to, varbūt pat negribēdami, esam ieguvuši pieredzi. Mēs esam bijuši stipri, mēs spējām, neskatoties uz grūtībām, paveikt visu, kas nepieciešams. Jūs esat ieguvuši pamatizglītību - pamatu dzīvei, lai būtu, kur atsperties. Pavisam tuvu ir brīdis, kad jaunieši varēs izteikt savu vēlmi mācīties tālāk. Tāpēc jau šodien savu saņemto apliecību kopijas varat sūtīt atpakaļ uz Dobeles Valsts ģimnāziju, lai turpinātu izglītību kādā no mūsu jaunās programmas četriem virzieniem. Mēs jūs ļoti gaidīsim atpakaļ, leposimies un priecāsimies, jo zināsim - jūs esat mūsējie. Arī turpmāk mācīsimies kopā. Es saku paldies jūsu skolotājiem, vecākiem par atbalstu, paldies pašvaldībai, jo mēs esam aplaimoti ar patiešām labu tehnisko bāzi, ar iespējām būt pašiem labākajiem. Tas spēks, kas ir mūsu rokās, ir mūsējais, izmantosim to, lai mums viss izdodas!

Ar dziesmas “Tikai tā” pirmatskaņojumu absolventus sveica ģimnāzijas puišu ansamblis KPTT.

Atmiņai par 2019./2020. mācību gada 9. klašu absolventiem un viņu vecākiem jaunieši dāvināja ģimnāzijai mākslinieces Laumas Liepas gleznas ar Dobeles ainavām. Līdz ar atziņu, ka ģimnāzijas lielākā bagātība ir tās skolotāji, tika pasniegti ziedi pedagogiem.

Apliecības kopā ar piemiņas velti - atslēgu piekariņu ģimnāzijas simbola - pūces - veidolā - skolēniem pasniedza klašu audzinātājas Aija Prokopova un Ligita Urbele. Pateicības par darbošanos ārpusstundu aktivitātēs saņēma deju kolektīva “Vērdiņš” dalībnieki un kora “Dzirkstele” dziedātāji, arī Dobeles Sporta skolas audzēknes Elīza Rasiņa, kura izcīnījusi bronzas medaļu Latvijas Jaunatnes olimpiādē, ierindojusies otrajā vietā Baltijas kausa izcīņā un Latvijas junioru čempionātā, un Anete Kristiāna Jēkabsone, kura ieguvusi bronzas medaļu Latvijas Jaunatnes olimpiādē un 1. un 2. vietu Latvijas Jaunatnes čempionātā.

Administrācijas vārdā direktore pateicās klašu audzinātājām Aijai Prokopovai un Ligitai Urbelei par ieguldījumu devītklasnieku izaugsmē un panākumu sekmēšanā.

Neilgā pasākuma noslēgumā tika nodziedāta ģimnāzijas himna, un, skanot vecajam ģimnāzijas zvanam, nu jau bijušie “devītie” devās uz savu pēdējo klases stundu.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu