DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

Darba pasaules iepazīšana SIA "Dobeles Ūdens"

Atjaunots:

30. novembrī Dobeles Valsts ģimnāzijas 9.A klases skolēni pedagoģes karjeras konsultantes Dzintras Stūres un sociālās pedagoģes Ivetas Meijas vadībā devās mācību ekskursijā uz SIA “Dobeles Ūdens”, kur mūs laipni sagaidīja uzņēmuma vadītājs Dainis Miezītis un sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Cimermane.

Neliels ieskats par to, ko mēs redzējām šajā ekskursijā.

Uzņēmuma vadītājs mūs iepazīstināja ar “Dobeles Ūdens” aprites sistēmu, kurai ir 3galvenās stacijas. Dobeles notekūdeņu attīrīšanas sistēmas iekārtas “Krīgeros”, ūdens iegūšana un transportēšana no pazemes dzīlēm “Pīlēnos” un biroja telpas, konferenču zāle - Noliktavas ielā 5. Tikšanās laikā uzzinājām, kā mūsu pilsētas notekūdeņi pārtop tīrā, skaidrā ūdenī un var atkal atgriezties dabā.

Šī ekskursija mums lika saprast, cik svarīgs un vērtīgs ir ūdens, to, ka tas ir jātaupa un jāapzinās ūdens vērtība. Jāatceras, ka nevajadzētu apgrūtināt “Dobeles Ūdens” darbiniekus un vieglprātīgi izturēties pret dabu. Šokējoši biji fakti par to, ko cilvēki izmet tualetes podos, atbrīvojoties no saviem sadzīves atkritumiem.

Ekskursijas laikā uzzinājām, ka klasesbiedrs Aivis vasarā esot strādājis šajā uzņēmumā. Arī  SIA”Dobeles Ūdens” vadītājs D. Miezītis ekskursijas beigās piedāvāja skolēniem strādāt vasaras brīvlaikā, ja ir interese un vēlme papildināt savas zināšanas un prasmes.

Redzētais un dzirdētais mums noderēs gan ķīmijas, fizikas , sociālo zinību stundās, gan sadzīvē .

Mācību eksursijā mēs ne tikai guvām daudz jaunu zināšanu, bet arī saliedējām klases kolektīvu un pārliecinājāmies par komandas darba svarīgumu.

Tekstu sagatavoja Ralfs Čuhnovs, Natālija Glušaka, Anete Rašmane  9.A

Foto – pedagoģe karjeras konsultante  Dz.Stūre

Jautājumi, komentāri par rakstu
 
  • 14.12.2022 1641
    ????

Jaunumi