Dabaszinātņu mācību korpusa pamatos iemūrēja kapsulu ar vēstījumu

11. oktobrī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, SIA "Būvfirma Vītols" valdes loceklis Juris Vītols, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāra vietniece, Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece Raita Buivide topošā dabaszinātņu mācību korpusa pamatos iemūrēja simbolisko kapsulu ar vēstījumu nākotnes paaudzēm par šo ēku un liecībām par laiku, kurā tā tapusi.

Kapsulā, kuru grezno uzraksts "Dobeles novada pašvaldība 2018", Santa Šmīdlere ievietoja latvisko gudrības un svētības simbolu - Zalkša zīmi. - Ir prieks, ka, gaidot Dobeles Valsts ģimnāzijas simtgadi, mēs varam uzsākt skolas modernizāciju un ielikt pamatakmeni skolas paplašināšanai. Arī personīgi man tas ir ļoti saviļņojoši, jo esmu šīs skolas absolvente, ar ļoti labām atmiņām par skolu un pedagogiem, - sacīja Santa Šmīdlere. - Dabaszinību centra būvniecība kopā ar citiem darbiem, kas notiks šajā objektā, ir praktisks piemērs izglītības reformai, kurā mēs konsekventi virzāmies uz izglītības kvalitātes celšanu. Esam pilnīgi pārliecināti, ka jaunās telpas būs gaišas un skaistas, kabineti aprīkoti, un tas palīdzēs mācību procesu padarīt vēl aizraujošāku, interesantāku. No sirds skolai novēlam, lai otrajā simtgadē jūs Latvijai dodat daudz jaunu, spēcīgu personību, jaunu talantu, lai šī vide ir prieka un enerģijas pilna. Lai vairojas zinātkāre un gudrība!

-          Esmu absolvējusi Dobeles Valsts ģimnāziju pirms gadiem piecpadsmit, - vēlāk intervijā reģionālajai televīzijai sacīja Santa Šmīdlere. - Ir patīkami būt kopā ar skolas kolektīvu šādā nozīmīgā notikumā, kas ir lielākais pēdējos simts gados, kopš ģimnāzijas ēka ir uzcelta. Ir labestīga skaudība uz tagadējiem skolēniem, kuri varēs izbaudīt mācības jaunajā dabaszinību centrā. Vide ir būtisks rīks, lai padarītu mācību procesu daudz interesantāku, aizraujošāku, skolotāju darbu - ērtāku, mūsdienīgāku. Esam ļoti gandarīti, ka skolu modernizācijas attīstības programma ir uzņēmusi labu ritmu, kopumā visā valstī kopā ar pašvaldībām jau investēts liels ieguldījums - vairāk nekā 220 miljonu. Vairākās pašvaldībās varam lepoties ar pabeigtām skolām, dienesta viesnīcām, sporta zālēm.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns kapsulā lika atslēgu piekariņu ar Dobeles simboliku.

-          Šis ir prieka brīdis itin visiem - gan skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, gan visai novada pašvaldībai, jo dabaszinību centrs top divām skolām. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs konsekventi ejam reformu ceļu, šādā veidā attīstot izglītības kvalitāti, kam nekas nevar būt par šķērsli. Tas ir mūsu visu kopējs darbs. Ne jau telpas iedod gudrību, tie ir cilvēki, kuri māca un iemāca. Ceram, ka jaunās telpas būs līdzeklis, lai visu labo realizētu. Galvenais nav telpas, bet to saturs. Tā kā šeit ir iesaistīti vairāki absolventi, tā ir divkārša atbildība, lai ieguvums būtu visiem, lai mēs ar lepnumu varam teikt, ka šo objektu ir uzbūvējuši savējie. Paldies visiem, kuri veltījuši domas un darbus, lai šis projekts taptu un tiktu īstenots!

SIA "Būvfirma Vītols" valdes loceklis, arī  šīs skolas absolvents Juris Vītols savā apsveikumā bija lakonisks: - Ir jāpateicas par mums doto iespēju sevi parādīt šādā nopietnā objektā, kas ir vajadzīgs gan Dobelei, gan Latvijai. Gribu novēlēt Dobeles skolai, kura tāpat ir vislabākā, lai jaunajā ēkā, kā arī tagadējās ēkās visiem skolotājiem būtu vislabākie skolēni un visiem skolēniem - vislabākie skolotāji.

Dobeles 1. vidusskolas direktores vietniece Raita Buivide vēstījumam pievienoja grāmatzīmi ar Dobeles 1. vidusskolas devīzi: "Ejam varavīksnes ceļu, mācoties zināt, prast, pastāvēt un būt kopā". - Tāds, kā saules apspīdēts ir šis saviļņojošais brīdis kapsulas aizpildīšanā ar mūsu katra vērtībām, laba vēlējumiem un dziesmām, lai saules apspīdēta gaita ir gan celtniecības procesam, gan tam saturam, ko šajā ēkā spēs realizēt vislabākie mūsu kopīgie abu skolu pedagogi un talantīgie, zinātgribošie jaunieši. Kompetenču izmaiņas nāks un ies, bet pamatvērtības, kas ir mūsu devīzē, - pastāvēt un būt kopā, sadarboties - ir mūžīgas.

Dobeles Valsts ģimnāzijas Inese Didže kapsulu pildīja ar vietējā laikraksta "Zemgale" 11. oktobra numura eksemplāru, kurā vēstīts gan par novadā apbalvotajiem pedagogiem, gan šodienas vēsturisko notikumu; tika ievietots arī sudrabā darināts Dobeles Valsts ģimnāzijas žetons, 1 eiro monēta, kā arī vēstījums, ko parakstījuši Andrejs Spridzāns, Juris Vītols, Inese Didže un Raita Buivide.

Vēstījumā teikts: "Šis vēstījums ir rakstīts Dobelē 2018. gada 11. oktobrī. Ir pienācis ilgi gaidīts notikums – līdzās Dobeles Valsts ģimnāzijas ēkai uzsākta Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra būvniecība, ko apliecina ēkas pamatos ievietotā kapsula ar šo vēstījumu.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta "Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana" ietvaros 2018. gada 14. jūnijā starp Dobeles novada pašvaldību un SIA "Būvfirma Vītols" tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra Dobelē, Dzirnavu ielā 2, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 3 698 629,31 EUR.

Dabaszinātņu mācību centrs ir nozīmīgs ieguldījums Dobeles novada izglītības iestāžu - Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas, izglītības procesa tālākā attīstībā, lai nodrošinātu augstus mācību sasniegumus arī turpmāk. Centrā mūsdienīgos kabinetos izglītosies un strādās skolēni un pedagogi fizikas, matemātikas, bioloģijas un ķīmijas zinātnēs. Esam pārliecināti, ka centrs būs liels atbalsts visa novada izglītojamajiem un pedagogiem šo zinību apguvē un metodiskā darba attīstībā, izglītības kvalitātes turpmākā pilnīgošanā. Paldies visiem, kuri atbalstīja šo projektu un piedalījās tā īstenošanā!

Ir 2018. gads. Neatkarīgā Latvijas valsts atzīmē savas pastāvēšanas simtgadi. Ir prieks un lepnums par līdz šim paveikto novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanā. Lai mācību centrs ir simbols nākamo paaudžu zināšanu alkām, vēlmei izglītoties un darboties savas valsts izaugsmei daudzu gadsimtu garumā!’’

-          Latvijas valsts, Eiropas Savienība un Dobeles novada pašvaldība ir darījušas visu, lai mums būtu objekts, kurā šādu kapsulu ievietot, - sacīja Inese Didže. - Lai veicas darbi, lai veicas mācības! Lai mums veicas izplānot, kuras klases kurās telpās darbosies, jo nemaz jau nav daudz laika līdz tam brīdim, kad varēsim te mācīties, veikt eksperimentus, piedzīvot modernu, mūsdienīgu, uz nākotnes vajadzībām vērstu izglītības procesu. Paldies visiem!

DVĢ direktore informēja, ka par kapsulas esamību liecinās jaunajā ēkā izvietota plāksnīte uz topošā centra konferenču zāles sienas.

Lai celtniekiem darbi ritētu raiti, uzmundrinošu sveicienu sniedza Dobeles Valsts ģimnāzijas zēnu ansamblis "KPTT".

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores  foto

Lietas, kas ievietotas kapsulā, varēs apskatīt tie, kas to atvērs pēc, ātrākais, 50 gadiem.

Kapsula ir piepildīta ar šī laika liecībām un tiek aizvērta iemūrēšanai jaunās ēkas pamatos.

Mūrējam ciet!

Direktore Inese Didže mūrējumam "pieliek punktu".

Savas balsis simboliski kapsulā ieskandēja puišu ansamblis "KPTT".

Rokot pamatus jaunajai ēkai, būvnieki uzgājuši dzirnakmens fragmentu ar iekaltu ražības un mājas svētības zīmi - Jumi. To var uzskatīt par simbolisku apliecinājumu Dzirnavu ielā 2 topošā centra ražīgai un ilgmūžīgai pastāvēšanai.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu