Dabaszinātņu mācību centra būvlaukumā atsākusies rosība

17. septembrī uz jau piekto sapulci sanāca projekta "Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centrs" pasūtītāja pārstāvji, projektētāji un būvnieki.

Sapulcē piedalījās novada pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Ūdre, SIA "Būvfirma Vītols" atbildīgais darbu vadītājs Juris Vītols un darbu vadītājs Edmunds Freibergs, SIA "Latvijas Būvuzraugs" atbildīgais būvuzraugs Indulis Eglītis, projekta izstrādātājas SIA "Inxide" atbildīgais autoruzraugs Andris Vītols, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže un saimnieks Andris Jakovļevs.

Sapulces sākumā būvuzraugs norādīja, ka būvdarbu sākums ir iekavējies par diviem mēnešiem. Juris Vītols uz to sacīja, ka būvi solīts sākt septembra otrajā nedēļā, un ir sākts rakt pamatus jaunajai ēkai.

Sanāksmes laikā tika norādīts, ka nepieciešams ievērot ceļa zīmes un transporta kustību uz objektu organizēt pa Zemgales ielu, nevis pa Dzirnavu ielu gar Dobeles 1. Vidusskolu.

Speciālisti sprieda par materiālu saskaņošanu ar attiecīgajiem dienestiem ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei.

Edmunds Freibergs informēja, ka 14.septembrī uzsākti jaunbūves būvdarbi. Izskanēja arī informācija, ka saskaņā ar būvdarbu grafiku ir jābūt pārbūvētiem ārējiem siltumtīkliem. Tā kā darbi vēl nav uzsākti un tuvojas apkures sezona, pastāv varbūtība, ka šogad tie netiks pārbūvēti. Būvuzraugs norādīja, ka būvniekam līdz oktobra sākumam ir jāaktualizē būvdarbu grafiks un tas jāiesūta būvuzraugam un pasūtītājam. Kristīne Ūdre savukārt akcentēja, ka 2018. gadā plānotais finansējums ir jāapgūst, līdz ar to, aktualizējot būvdarbu laika grafiku, jāplāno iekavēto darbu "iedzīšana".

Sapulces dalībnieki precizēja arī vairākus praktiskus jautājumus saistībā ar būvprojekta īstenošanu: par ārējo elektrotīklu izbūvi, lietus ūdens un kanalizācijas sistēmas risinājumu. Būvniekiem bija arī vairāki precizējoši jautājumi projekta autoriem par objektā izmantojamiem materiāliem, to apstrādes risinājumiem.

Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže pēc sanāksmes pauda gandarījumu, ka jaunā korpusa būvniecība beidzot sākusies, un bilda, ka līdz ar to skolas ikdienas darbs būs vēl grūtāks.

-          Beidzot būvlaukumā ir sācies aktīvs darbs. Skolas darbu tas būtiski ietekmēs visu šo un daļu nākamā mācību gada. Drīzumā tiks izbūvētas komunikācijas starp abu skolu ēkām. Blakus betona plātnēm uz ģimnāzijas pusi tiks izveidots braucams ceļš uz tiltiņu, līdz ar to tiks samazināts zāliena laukums. Tiks ieguldītas lietus ūdens gūlijas ūdens plūsmas uztveršanai no 1. vidusskolas pagalma uz šo ceļu. Tādējādi mēs no visām pusēm būsim "ierakti", taču tas nebūs ilgstoši. Tam jānotiek vēl šoruden, jo citādi nav iespējams izvest atkritumus, kas abām skolām tiek savākti vienuviet – pie vidusskolas sporta zāles, atvest produktus ēdinātājiem. Apkalpojošais transports šobrīd brauc pa zālienu un bruģētiem celiņiem, bet tas  nav pareizi.

Par to, kāda izskatīsies jaunā ēka un vai šī projekta īstenošana atrisinās ģimnāzijas aktuālās telpu trūkuma problēmas, direktore sacīja:

-          Tajā tiks lielā mērā atrisināts šobrīd aktuālais mācību kabinetu platības jautājums. Drīz vien stāsies spēkā stingrākas prasības attiecībā uz mācību telpu kvadratūru, nosakot vismaz 2 m2 uz vienu skolēnu "parastā" klasē, bet ģimnāzijas vecās ēkas klasēs šo normu ievērot nevarēs. Mums praktiski nav telpu, kur 30 skolēnu varētu strādāt 60 kvadrātmetros. Pašreizējā ēka ir piemērota grupām, kurās skolēnu skaits ir mazāks. Tomēr vēsturē, ģeogrāfijā, sociālajās zinībās, citos priekšmetos, kur klase netiek dalīta grupās pa līmeņiem vai kā citādi, bet mācās visi kopā, arī turpmāk būs jāstrādā tagadējās telpās. Jaunajā mācību centrā kabineti būs domāti dabaszinību priekšmetiem. Protams, ja izmaiņas stundu sarakstā ļaus variēt, arī citu priekšmetu stundas ieliksim jaunajās telpās.

Jaunā ēka tomēr neatrisinās daudzas lietas. Tas ir jautājums par bibliotēku, kas šobrīd ir laikmetam neatbilstīga. Tāda tā paliks arī turpmāk pārredzamā nākotnē. Nekas projekta ietvaros šobrīd netiek risināts arī par ēdināšanas telpām ģimnāzijā, kas ir pielāgotas. Atliek gaidīt, kad pašvaldība savā investīciju plānā atradīs reālu iespēju kompleksam ēdināšanas telpu risinājumam abām skolām. Konkrētu iezīmju tam pašlaik nav.

Papildus tehnisko telpu jaunajā ēkā faktiski nebūs, līdz ar to arī turpmāk nebūs atsevišķas telpas skolas tehniskā personāla vajadzībām. Atbilstoša kabineta nav skolas medmāsai. Mēs arī neredzam, kur turpmāk, papildinot esošos komplektus, izvietot kora, deju kolektīva tērpus.

Varētu rasties jautājums, vai, izstrādājot ēkas projektu, netika uzklausītas skolas vajadzības. Tās tika lūgts iesniegt, un mēs tās iesniedzām. Bet, izvērtējot, kas ir apmaksājams no šī konkrētā Eiropas Savienības projekta finansējuma, tika nolemts, ka tehniskās telpas nevar tikt uzskatītas par atbilstošām attiecināmajiem izdevumiem. Tātad mums arī turpmāk būs jārēķinās ar esošo situāciju vecajā ģimnāzijas ēkā. Šeit nenoliedzami ir ļoti skaistas mācību klases, labas, gaišas telpas, bet manā izpratnē tādas pārveidot, piemēram, par tērpu noliktavu būtu grēks, bet grupu darbam tās ir ļoti piemērotas.

Informāciju sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Sapulces dalībnieki detalizētāk apsprieda projekta īstenošanas gaitu.

18. septembris. Būvnieki sākuši rakt pamatus jaunajai ēkai.

21. septembris. Drīz sāksies pamatu betonēšana.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu