Bērnu un jauniešu žūrijas eksperti palīdz veidot nākotnes literatūru

Ir noslēdzies kārtējais darba cēliens Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", kurā jau vairākus gadus aktīvi iesaistās Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotēkas lasītāji. Tā kā cītīgi strādāts visu mācību gadu, aprīļa sākumā žūrijas eksperti devās godam nopelnītā mācību ekskursijā uz Rīgu. Skolotāja, bibliotekāre Gunda Akermane pastāstīja par bērnu un jauniešu žūrijas darbu un braucienu.

-          Šajā mācību gadā žūrijādarbojās 34 skolēni, un skolotāja Aija Štāle – vecāku žūrijā. Strādājam divos vecumposmos – 11+ un 15+. Laika periodā no septembra līdz februārim ekspertiem jāizlasa un jānovērtē sešas savam vecumposmam atbilstošas grāmatas. Taču vecumposmi nav strikti noteikti: ja skolēns vēlas, viņš var lasīt un vērtēt arī ne tikai sava vecumposma grāmatas. Bērnu žūrijai ir sava mājaslapa, kurā pieejama grāmatu vērtēšanas anketa, kuru eksperts izpilda. Pēc tam no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra saņemam apstiprinājumu, ka anketa ir izpildīta. Mēs arī ģimnāzijas bibliotēkā, kad skolēns pilda šo anketu, veicam savu aptauju par ekspertu balsojumu, lai varētu izveidot savu populārāko grāmatu topu. Tas vienmēr mazliet atšķiras no lasītāko grāmatu topa valstī.

Žūrijā piedalās skolēni, sākot no 7. klases. Vislielākais dalībnieku skaits nu jau trīs gadus ir no 9.A klases, kur grāmatas vērtē trešā daļa klases – desmit, pat divpadsmit skolēnu. No citām klasēm ir pa četri, pa trīs lasītāji. Prieks par 11., 12. klašu skolēniem, kuri savā aizņemtībā atrod laiku arī grāmatām.

Iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā paredz arī kopīgu pasākumu jaunajiem ekspertiem kā pateicību par darbu. To organizē attiecīgā iestāde, kura piedalās programmā. Ģimnāzijas vadība ir ļoti atsaucīga, un mēs žūrijā jau divus gadus piedalāmies patstāvīgi (no 2011. gada mūsu skolēni tajā iesaistījās kā Dobeles novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītāji). Mums šis pasākums ir bezmaksas mācību ekskursija, saistīta ar kultūras jomu. Pagājušajā gadā bijām Liepājā un Liepājas teātrī.

Šogad mūsu pirmais apmeklējuma objekts bija izdevniecība "Zvaigzne ABC"un tās tipogrāfija, kur uzzinājām par grāmatas ceļu no manuskripta līdz gatavam izdevumam. Redaktore Inese Auziņa pastāstīja, kas darāms, ja autors vēlas izdot savu grāmatu, cik daudzi cilvēki tiek iesaistīti grāmatas tapšanā. Tika dota iespēja pabūt tipogrāfijā, kur bijām pārsteigti par to, cik daudz roku darba nepieciešams grāmatas izgatavošanā. Tā bija ļoti vērtīga jauna informācija. Turklāt katrs skolēns saņēma 15 procentu atlaižu kuponu grāmatu iegādei "Zvaigznes ABC" veikalā, un prieks, ka mūsu eksperti to arī izmantoja.

Pēc tam apmeklējām Latvijas Universitātes Fridriha Candera Kosmosa izpētes muzeju un observatoriju uz ēkas jumta. Muzejā iepazināmies ar Candera devumu kosmonautikas attīstībā, redzējām dažādus teleskopus, kā arī mehānisko pulksteni, kas glabā precīza laika ekvivalentu un no kura ļoti ilgus gadus pareiza laika signālu pārraidīja Latvijas Radio un televīzijas centrs. Pabijām arī studentu karcerī, kur universitātes pirmsākumos tika ievietoti dažādus pārkāpumus izdarījušie. Piemēram, par smēķēšanu universitātes telpās karcerī bija jāpavada desmit stundu; ja uz lekcijām ieradās paģirains, - uz divām diennaktīm, bet, ja bija sabojāta vai pazaudēta bibliotēkas grāmata, karcerī bija jādzīvo veselas trīs nedēļas. Tādā gadījumā students lekcijas apmeklēja konvoja pavadībā un atkal atgriezās karcerī.

Ekskursijas izskaņā apmeklējām mākslinieka Alekseja Naumova gleznu izstādi "Nebeidzamā ainava" LatvijasNacionālajā Mākslas muzejā. Kā saka pats gleznotājs, viņš savus ceļojumu iespaidus nefotografē, neveido skices, bet ietērpj uzreiz gleznās. Varējām pārliecināties, kā mākslinieks atklāj savu redzējumu krāsu toņos, kontrastos, saspēlēs. Šķiet, ka skolēniem patika šī gleznotāja krāsu prieks.

Skolotāja vēl uzsvēra, ka bērnu un jauniešu žūrijas darbošanās ir ar dziļu nolūku, jo atbilstoši ekspertu vērtējumam un saskaņā ar jauniešu interešu analīzi izdevniecība tālāk plāno savas ieceres jaunu grāmatu izdošanā, lai tādējādi valstī nodrošinātu jaunajai paaudzei atbilstošu kvalitatīvu literatūru. Savukārt jaunie eksperti iemācās vērtēt grāmatas saturu, dizainu un iesaista draugus sarunās par lasīto.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores un Gundas Akermanes foto

Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu visaugstāk novērtētās grāmatas.

Tikšanās laikā "Zvaigzne ABC" izdevniecībā.

Tipogrāfijā ar rokām dienā sagatavo apvākojumu 500 grāmatām.

Mehāniskais pulkstenis F.Candera Kosmosa izpētes muzejā.

Īpašu uzmanību saistīja A.Naumova gleznas "Baltā māja Venēcijā. Atspīdums" krāsu kontrasti.

A.Naumova ilustrācija mūsu novadnieces Ineses Zanderes grāmatai.

Ģimnāzijas bērnu un jauniešu žūrijas eksperti ekskursijas noslēgumā pie Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu