Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ mainījās arī Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma (valsts ZPD konferences) darbu vērtēšanas kārtība:  Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija aprīļa sākumā ZPD vērtēja attālināti.  

Beātei Cehanovičai un Annai Kosinkinai - godalgotas vietas ZPD valsts konferencē

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ mainījās arī Latvijas Skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences 3.posma (valsts ZPD konferences) darbu vērtēšanas kārtība:  Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija aprīļa sākumā ZPD vērtēja attālināti.  

Visās zinātņu nozaru grupās (dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, sociālās zinātnes) tika attālināti vērtētas stendu referātu prezentācijas, ko veidoja skolēna sagatavots digitāls plakāts (posters), video ieraksts ar ZPD autora uzstāšanos 3 minūšu garumā  un diskusija, kas notika, sazinoties ar skolēnu kādā no attālinātās komunikācijas formām (prioritāri - WhatsApp). Vērtēšanas komisijas locekļi iepriekš konferences sistēmā https://skolas.lu.lv jau bija iepazinušies ar skolēnu  iesniegtajiem rakstveida darbiem.

 Dobeles Valsts ģimnāziju valsts ZPD konferences 3. posmā pārstāvēja 11.A1 klases skolnieces Egita Adomoviča un Beāte Cehanoviča, 11.A2 klases skolēni Artis Beisjuks un Anna Kosinkina, 11.K klases skolniece Megija Bērziņa. DVĢ direktores vietniece Gita Jākobsone pastāstīja, ka, protams, skolēni bija uztraukušies, jo diskusijā komisija pamatīgi iztaujājusi darbu autorus, jautājumi bijuši sarežģīti, taču sarunas gaisotne bijusi ļoti pozitīva un atbalstoša.

Komisijas vērtējums ir ļoti iepriecinošs: dabaszinātņu nozarē  Beātei Cehanovičai par ZPD “Potenciāli invazīvas sugas, baltā vīngliemeža (Xerolenta obvia), Dobeles populācijas raksturojums” piešķirta 2. vieta, Annai Kosinkinai par ZPD “Afidofāgās mārītes ķiršplūmju laputu (Brachycaudus divaricatae) kolonijās Dobeles populācijā” - 3. vieta. Apsveicam ģimnāzistes ar lielisko ZPD novērtējumu, paldies skolotājai Gitai Heisterei un darbu konsultantam, Dobeles Dārzkopības institūta pētniekam Arturam Stalažam!

Sagatavoja Sarmīte Rone

 

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu