Baltā Galdauta svētkos – par Latviju un sevi Latvijā

Sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienu, ģimnāzijas kolektīvs 3. maijā svinēja valstī nu jau tradicionālos Baltā Galdauta svētkus.

Uz simboliski klātā svētku galda skolas svinību zālē ekspozīcijā "Mana Latvija" bija izvietoti skolēnu zīmējumi, kas tapuši pēc skolotājas Ingas Ozoliņas rosinājuma. Darbos atspoguļotas vērtības, kas, skolēnuprāt, raksturo mūsu zemi, - dabas skaistums, cilvēki, paveiktais darbs,  latviskās rakstu zīmes un vēl cita tematika.

Pēc literārās kompozīcijas, ko skolotājas Vēsmas Rones vadībā bija sagatavojuši ģimnāzijas 8. klases skolēni Eduards Liepiņš, Monta Anna Rudmieze un Pauls Audzēvičs, uzrunu skolēniem sacīja ģimnāzijas direktore Inese Didže, atgādinot par Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas vēsturisko nozīmību un uzsverot, ka Latvijas nākotne ir šodienas jauniešu rokās. – No jūsu darbiem, lēmumiem, apņēmības, izturības un gudrības būs atkarīgs, kādā valstī mēs dzīvosim. Mēs svinam Baltā Galdauta svētkus, lai pie balti klāta galda padomātu, kā tapusi Latvijas valsts, kā vēlreiz atjaunojām savu valstiskumu, kādi ir mūsu pienākumi un mērķi savas tautas vajadzībām.

Jauku koncertu sniedza Dobeles mūzikas skolas audzēkņi skolotāja Valda Tensona vadībā. Vairāki jaunie mūziķi ir mūsu ģimnāzijas audzēkņi.

Izjustu video apsveikumu, kas izskanēja kā novēlējums Latvijai svētkos, ģimnāzistiem bija sagatavojusi direktores vietniece, skolotāja Kristīne Pakule.

Informāciju sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto

Ģimnāzistus uzrunā direktore Inese Didže.

Izskan skolēnu literārais apsveikums.

Muzikālu sveicienu svētkos bija sagatavojuši Dobeles mūzikas skolas audzēkņi un skolotājs Valdis Tensons.

Ekspozīcijā "Mana Latvija" – skolēnu zīmējumi.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu