Ir izvērtēti Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģiona konferencei iesniegtie darbi, un 13 no 14 Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu veikums novērtēts ar 2. un 3. pakāpes diplomu.

2. pakāpes vērtējumu un uzaicinājumu piedalīties skolēnu Valsts ZPD konferencē, kas attālināti norisināsies 31. martā, saņēmuši sekojoši ģimnāzisti: Sindija Roze, Ieva Vācere,Lizete Rudovska (11.A1 klase), Kristiāna Ziņģe un Leo Artis Ķīberis (11.A2 klase).

Atzīstams veikums ZPD izstrādē

Ir izvērtēti Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģiona konferencei iesniegtie darbi, un 13 no 14 Dobeles Valsts ģimnāzijas skolēnu veikums novērtēts ar 2. un 3. pakāpes diplomu.

2. pakāpes vērtējumu un uzaicinājumu piedalīties skolēnu Valsts ZPD konferencē, kas attālināti norisināsies 31. martā, saņēmuši sekojoši ģimnāzisti: Sindija Roze, Ieva Vācere,Lizete Rudovska (11.A1 klase), Kristiāna Ziņģe un Leo Artis Ķīberis (11.A2 klase).

Apsveicam mūsu skolēnus ar panākumiem un sakām paldies par ieguldījumu un atbalstu ZPD vadīšanā skolotājiem Vēsmai Ronei, Ivetai Meijai, Aijai Prokopovai, Vijai Elartei, Gitai Jākobsonei, Gitai Heisterei, Pēterim Puķītim, Inetai Žeierei, Solvitai Migliniecei, ģimnāzijas direktorei Inesei Didžei!

Lūk, ko veiksminieki stāsta par ZPD tapšanas gaitu.

Kas pamudināja izvēlēties tieši šādu tematu savam ZPD?

Ieva. Godīgi sakot, darba tēmu es ilgi nevarēju izdomāt. Sākumā vēlējos pētīt Rūdolfa Blaumaņa lugas "Skroderdienas Silmačos" galvenos varoņus, taču sapratu, ka luga katram no mums ir labi zināma un daudz pētīta. Domāju citu tēmu. Prātā "iešāvās" doma par frazeoloģismiem, jo šķita, ka par frazeoloģismiem pētīts ir ļoti maz. Nolēmu, ka ZPD tēma būs "Frazeoloģismu lietošana Dobeles Valsts ģimnāzijas vidusskolas klasēs".

Kristiāna. Izvēlējos savu ZPD rakstīt par izdegšanas sindromu tāpēc, ka pati biju saskārusies ar tā simptomiem, vēlējos par to uzzināt vairāk, kā arī informēt savus vienaudžus.

Leo Artis. Mani pamudināja  vēstures skolotāja, kura  ar savu stāstīto ieinteresēja par vēsturi un arheoloģiju, kā arī filma ”Nameja Gredzens”, pēc kuras noskatīšanās radās lielāka interese par vēstures izzināšanu.

Lizete. Mana ZPD tēma bija “Deminutīvu lietojums Māras Zālītes grāmatā “Pieci pirksti””. Jau pirms darba izstrādāšanas zināju, ka to veikšu humanitārajā nozarē. Biju arī izlēmusi, ka pētījums būs par Māras Zālītes grāmatu “Pieci pirksti”. Mana ZPD vadītāja Vēsma Rone ieteica vairākus variantus, par kuriem varētu veikt pētījumu, taču deminutīvu lietojums man šķita vispiemērotākais, jo grāmata ir rakstīta no bērna skata punkta, tādējādi deminutīvi tajā izmantoti bieži.

Visinteresantākais fakts, situācija vai atziņa, ar ko saskārāties, izstrādājot ZPD.

Ieva. Izstrādājot darbu, visinteresantākais šķita tas, ka skolēni diezgan labi pārzināja antīkos frazeoloģismus, lai gan skolā tos īpaši nemāca (dažreiz tikai piemin, taču padziļināti par to nemāca). Pētot dažādus frazeoloģismus, pati vairāk uzzināju par to lietošanu.

Kristiāna. Ieguvu daudz noderīgu atziņu, taču interesanti šķita tieši tas, ka izdegšanas sindroma esamību iespējams novērot jau Bībelē un Viljama Šekspīra darbos.

Leo Artis. Manuprāt, visnozīmīgākais ir fakts, ka vēsture ir mums visapkārt, katra vieta, kur mēs esam bijuši, var glabāt nozīmīgu informāciju vēstures izzināšanā.

Lizete. Pati darba veikšana un pētīšana man šķita ļoti interesanta, jo ko tādu darīju pirmo reizi. Viena no interesantākajām lietām, ar ko saskāros, bija tas, cik dažādi ir deminutīvi un kā autore tos ir sasaistījusi ar galveno varoni. Uzzināju arī ļoti daudz par pašiem deminutīviem un to lietošanu ikdienā, par ko iepriekš nezināju.

 Kādas jaunas iemaņas apguvāt (vai jaunus savus talantus/spējas atklājāt), strādājot ZPD?

Ieva. Rakstot šo darbu, sapratu, ka spēju izdarīt visu, ko esmu iecerējusi. Vairāk apguvu to, kā strādāt ar anketā iegūtajiem datiem. Pētot frazeoloģijas vārdnīcu, uzzināju par jauniem, nedzirdētiem frazeoloģismiem.

Kristiāna. Darba izstrādes procesā pilnveidoju savas prasmes infografiku izveidē, kā arī, protams, prasmes aizstāvēt un diskutēt par savu darbu un paust viedokli par to, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga māksla, kas noderēs nākotnē.

Leo Artis. Es ieguvu zināšanas un iemaņas par to, kā ir jāstrādā arheoloģiskajos izrakumos, tas spēja  uzlabot manu pacietību un uzmanību.

Lizete. Sapratu, uz ko patiesībā esmu spējīga, - ka pati spēju veikt tik apjomīgu darbu. Nebiju domājusi, ka tik liela un laikietilpīga darba veikšana man liksies interesanta un pat aizraujoša. Iemācījos ātri meklēt un atrast informāciju ne tikai internetā, bet arī grāmatās.

Kā vērtējat sadarbību ar darba vadītāju, arī  skolas un klases biedriem, citām personām (ja tāda bija nepieciešama)?

Ieva. Mana darba vadītāja bija skolotāja Vēsma Rone. Esmu ļoti priecīga, ka darbu izstrādāju pie latviešu valodas skolotājas. Sadarbība bija veiksmīga, jo skolotāja bija atsaucīga, atbalstīja mani, kā arī uzmundrināja. Kopīgi labojām darba kļūdas.  Arī vidusskolēni bija atsaucīgi, jo aizpildīja anketu, kura tika nosūtīta, lai pārbaudītu viņu zināšanas frazeoloģijā.

Kristiāna. Sadarbība ar darba vadītāju bija ļoti laba, darba vadītāja bija atsaucīga, palīdzēja *piebremzēt*, lai pati nepārcenšos un neizdegu! Darba pētījuma daļā aptaujāju skolotājus un 10. klašu skolēnus, vairums bija atsaucīgi, kopumā atbildes sniedza 28 skolotāji un 35 skolēni.

Leo Artis. Mana sadarbība ar vadītāju bija  izcila: kad man vajadzēja palīdzību, vadītāja uzreiz piezvanīja vai arī uzrakstīja. Ja nebūtu manas vadītājas, diez vai es varētu paveikt savu pētniecisko daļu, kā arī pašu  ZPD. Lielu paldies gribu teikt arī saviem klasesbiedriem, kuri palīdzēja man arheoloģiskajos izrakumos, bez viņiem šie darbi nebūtu iespējami!

Lizete. Sadarbība ar darba vadītāju bija ļoti laba, jo skolotāja bija ļoti atbalstoša un pretimnākoša. Ļoti novērtēju, ka skolotāja visu lika man darīt pašai, sniedzot norādes uz to, kur un ko vajadzētu papildināt.

Vai izpētes process sniedza gandarījumu un paveiktais būs noderīgs iespējamā karjeras izvēlē?

Ieva. Protams! Veiktais darbs sniedza ļoti lielu gandarījumu. Man bija ļoti interesanti izstrādāt ZPD, taču vēl šaubos par to, vai tas man noderēs karjeras izvēlē. Šobrīd plānoju mācīties kaut ko saistībā ar medicīnu, taču domas vēl var mainīties.

Kristiāna. Paveiktais sniedza gandarījumu, jo, manuprāt, darba pētījuma rezultāti un infografikas var tikt izmantoti, lai uzlabotu skolēnu pašsajūtu skolā. Jau iepriekš minēju, ka darbā iemācījos diskutēt, aizstāvēt padarīto, kā arī pētīt un izzināt. Visas šīs prasmes palīdzēs nākotnē neatkarīgi no profesijas izvēles.

Leo Artis. Man tas deva lielu gandarījumu, jo apzinos to, ka es esmu viens no cilvēkiem, kurš piedalījās vēstures veidošanā. Šie darbi man  nepalīdzēja manas karjeras izvēlē, bet bija vairāk kā hobijs.

Lizete. Uzskatu, ka jebkurš veiktais darbs ir noderīgs tālākā nākotnē, lai arī, iespējams, savu nākotni nesaistīšu ar šo jomu. Izpēte noteikti sniedza gandarījumu, jo, to veicot, atklāju, uz ko esmu spējīga un ko varu paveikt ar centību un gribasspēku.

 Ko no savas pieredzes ieteiktu turpmākajiem ZPD izstrādātājiem?

Ieva.  Neatstāt visu uz pēdējo brīdi. Obligāti jāizvēlas tēma, kura pašam šķiet interesanta, lai ar aizrautību varētu izstrādāt darbu. Nebaidīties lūgt skolotāju palīdzību, kā arī pēc iespējas vairāk izmantot literatūras un informācijas avotus, lai iegūtā informācija būtu ticamāka.

Kristiāna. Nākamajiem pētniekiem noteiktu iesaku darbu sākt savlaicīgi, nevis pēdējā brīdī, tad noteikti būs labāki rezultāti, kā arī labāka pašsajūta. Protams, nevajag kautrēties uzrunāt skolotājus, citus attiecīgās jomas speciālistus, kuri spētu palīdzēt darba izstrādē, jo arī viņi ir tikai cilvēki, kuri gājuši skolā!

Leo Artis. Esiet radoši, izvēlieties tēmas, kuras jūs visvairāk aizrauj, kurās jūs varat izpausties un darbu paveikt ar prieku!

Lizete. Iesaku darbu sākt laikus, to veikt kārtīgi un rūpīgi. Izvēlēties tādu tēmu, kas pašam šķiet interesanta, un pētījumu veikt nevis tāpēc, ka tas ir obligāts, bet to darīt priekš sevis.

Ģimnāzijas direktore Inese Didže, kura iepazinās ar visiem 14 reģionālajai konferencei izvirzītajiem darbiem, atzinīgi vērtē skolēnu veikumu.

- Varu arī visu autoru vārdā atzīt, ka, neskatoties uz grūto laiku, uz daudziem ierobežojumiem, ir izdarīts gana pamatīgs darbs, skolēni ieguvuši, manuprāt, labas prasmes šādu zinātniski pētniecisko darbu, nākotnē - bakalaura vai kursa darbu, izstrādē. Tas arī ir mūsu galvenais mērķis: iedot prasmes turpmākai dzīvei. Attiecībā uz šiem 14 jauniešiem varam teikt - esam droši, ka viņi pratīs savā dzīvē izmantot skolā iegūtās prasmes. Darbu tēmas arī šogad bija ļoti dažādas. Priecē, ka skolēni patstāvīgi spēj izvēlēties ko tādu, par ko iepriekš nav runāts mācību stundās. Tas apliecina, ka jauniešiem ir radoša pieeja,   kas ļaus viņiem turpmāk dzīvē skatīties ārpus robežām. Piemēram, Evertam Arvīdam Birkmanim bija darbs par plazmas ieguvi mikroviļņu krāsnī, ko autors pratis labi paveikt un aprakstīt. Interesants ir temats par mēness ritmu ietekmi uz sakņaugu ražu, ko izstrādāja Astra Mazpreciniece. Ir prieks par Leo Arti Ķīberi, kurš piedalījies arheoloģiskā izpētē tepat Dobelē un spējis ļoti labi atspoguļot pētījumus kopā ar zinātniekiem.  Alise Švēde pievērsusies Dzejas dienu  tradīciju attīstībai Dobelē. Šajā attālinātajā laikā tas ir ļoti interesanti. Darbs ir aizstāvēts radošo industriju zinātnes jomā, kas ir jaunums. Prieks par iedrošināšanos tajā startēt. Gandarī  izcilā latviešu valodā veidoti darbi par neliterāro leksiku, deminutīvu lietojumu, frazeoloģismiem. Gribu atzīmēt arī darbus, kas saistīti ar mūsdienu aktualitātēm, piemēram, virtuālās realitātes ietekme uz izklaidēm Latvijā, ko pētīja Sindija Roze, par kibermobingu, kas bija Martas Eglītes pētījuma temats; par iepirkšanos internetā un “uzlecošo” reklāmu ietekmē; par piena produktu cenu izmaiņām Dobeles veikalos. Ir pētījumi, kas saistās ar  sadzīves aspektiem mūsu skolā, piemēram, Nikolas Ruvas darbs par ogļskābās gāzes saturu ģimnāzijas telpās, kurā salīdzināta gaisa kvalitāte vecajā ēkā un jaunajā korpusā. Ļoti aktuāla šogad ne tikai mūsu, bet arī citās skolās ir attālināto mācību ietekme uz skolēnu garīgo veselību, ko pētīja Violeta Kobjakova.  Kristiāna Ziņģe pievērsās izdegšanas sindromam un atklāja, ka skolēni jūtas sliktāk nekā skolotāji, kuriem ir lielāka pieredze, kā sevi vairāk motivēt.

Paldies visiem darbu vadītājiem par ieguldījumu, direktores vietniecei Gitai Jākobsonei, kura administrēja darbu izstrādi, pieņemšanu, vērtēšanu, komunikāciju ar skolēniem, direktores vietniecei Aijai Jakovļevai, kura nodrošināja visas tehniskās iespējas.

Autoriem gribu teikt: ja jūsu izstrādātais darbs ir pie sirds, ir saņemtas zinātnieku recenzijas, iespējams, ir vēlme savu darbu turpināt. Mēs varam šo procesu nodrošināt. Arī nākošgad notiks ZPD konference, un šie paši darbi, jau papildināti un attīstīti, var tikt piedāvāti vērtēšanai reģionā.

Tiem skolēniem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nav paguvuši savlaicīgi izstrādāt ZPD, ir piešķirts pagarinājums tā veikšanai. Nosacītajā “pētnieku pulciņā” ir ap desmit skolēniem, kuriem darbs jāpabeidz maijā, jūnijā. Ir svarīgi, lai visi mūsu skolēni paši apgūst pētnieciskā darba pamatprasmes, kas būs nepieciešamas augstskolā.  Ģimnāzijas licencētās programmas paredz, ka skolēni  individuāli, patstāvīgi, saņemot konsultācijas, veic ZPD.

Mūsu lielākajiem šī gada veiksminiekiem novēlu labu uzstāšanos valsts konkursā! Visiem ZPD izstrādātājiem - attīstīt savu radošumu tālāk, jo temati ir patiešām interesanti. Priecāsimies, ja savus pašreizējos skolēnus nākotnē ieraudzīsim kā jaunos zinātniekus un pētniekus, iespējams, kā skolotājus savā ģimnāzijā, un būsim gandarīti, ka zinātniski pētnieciskais darbs šeit ir bijis pamatā viņu izaugsmei.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu