Pakas saņemšana nereti bija visas ģimenes pasākums
  • Izsniegšanas laikā tika ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi. To apliecina sociālā pedagoģe Iveta Meija (no kreisās) un direktora vietniece Kristīne Pakule

Attālināto mācību laikā saņem pārtikas pakas

6. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 un 9. novembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 Dobeles Valsts ģimnāzijas 108 skolēniem, kuriem ir piešķirtas ēdināšanas atlaides, bija iespēja saņemt sausās pārtikas pakas par attālināto mācību periodu 26.10.2020.-13.11.2020.

Pārtikas pakas aicinājām izņemt skolēnu vecākus/likumisko pārstāvi, jo to svars bija 8,5 kg. Ģimnāzijā paku izdalē tika ievēroti valstī noteiktie drošības pasākumi. 

Par paku saturu rūpējās Dobeles novada Izglītības pārvalde un ģimnāzijas ēdinātājs -IK”Bērzīte”.

Informāciju sagatavoja un paku izdali koordinēja Dobeles Valsts ģimnāzijas sociālā pedagoģe Iveta Meija sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi un IK”Bērzīte”

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu