Atbalsts skolēniem karjeras veidošanā

Dobeles Valsts ģimnāzijas 12.klasēs trešdien, 21.septembrī, viesojās karjeras konsultante Janīna Safranoviča. Viņas atbalsts ir nozīmīgs katra jaunieša dzīves ceļa izvēlē.

Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā darbībā.

Veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas un prasmes, kuras iegūtas skolā. Tomēr mācoties jāpatur prātā, ka šī skola, lai cik tā mīļa un laba, reiz būs iedevusi skolēnam visu, ko tā var iedot. Ko darīt tālāk? Šis jautājums īpaši aktuāls kļūst 9. un 12.klašu skolēniem. Meklējot atbildi uz šo jautājumu, svarīgi novērtēt ne tikai savu interesi un spējas, bet arī tos ārējos faktorus, kuri noteikti ietekmēs karjeras plānu īstenošanu.

"Jostas savilkšana" un demogrāfiskā situācija ieviesusi korekcijas izglītības iestāžu tīklā gan vidējās profesionālās, gan augstākās izglītības pakāpē. Mainās arī izglītības iestāžu piedāvātās programmas.

Sākot ar 2011.gadu, Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošina un koordinē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās kompetences novērtēšanu. Tātad pavērusies iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, nesēžot skolas solā.

Savukārt, lai veicinātu augstākās izglītības pieejamību, tiek plānots novērtēt un atzīt iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus, piešķirot par tiem kredītpunktus.

Iepriekš minētais ir tikai daļa no pārmaiņām, par kurām vajadzētu zināt skolēniem, ja vien viņi "kaļ" karjeras plānus.

2011.gada pavasarī Liepājas Universitātes Lietišķās socioloģijas 3.kursa studente Tatjana Fedoroviča veica pētījumu "Dobeles novada 12.klašu skolēnu nākotnes plāni pēc vidusskolas beigšanas". Uz jautājumu "Kas Jums sniedz atbalstu karjeras plāna veidošanā?" 117 skolēni (68%) norādīja, ka tie ir vecāki. Šis rādītājs apliecina vecāku ieinteresētību bērnu nākotnē. Lai vecāki būtu gudru padomu devēji, arī viņiem jābūt informētiem par aktualitātēm izglītības sistēmā un darba tirgū.

Karjeras plānu veidošanā atbalstu skolēniem var sniegt arī karjeras konsultants, palīdzot noskaidrot piemērotību kādai no profesionālās darbības jomām, sniedzot informāciju par izglītības iestāžu piedāvājumu un aktualitātēm darba tirgū.

Bezmaksas konsultācijas var saņemt gan skolēni, gan vecāki. Vēlams iepriekš piezvanīt, lai sarunātu abpusēji izdevīgu tikšanās laiku.

Laipni gaidīti Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrā, Brīvības ielā 23.

Janīna Safranoviča, karjeras konsultante

Tālr.63722362, mob.29294205,

e-pasts: janinas@navigator.lv

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu