Arī ģimnāzisti izbaudīja Dziesmu un deju svētkus

Aizvadītā vasara īpašiem iespaidiem bagāta bija ģimnāzijas deju kolektīvam "Solis", korim "Sadziedis" un zēnu ansamblim "KPTT", jo šiem jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties XXVI Vispārējos Latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Deju kolektīva "Solis" vadītāja Ligita Urbele atzina, ka jauniešiem piedalīšanās svētkos bijis ļoti nozīmīgs notikums. Lai arī kolektīvs plašajā pasākumā iesaistījies arī iepriekš, jo dejots gan skolu jaunatnes, gan lielajos svētkos, katrreiz tie sagādā neaizmirstamas emocijas.

-       Jauniešiem ir gandarījums jau par to, ka viņi ir tikuši uz šiem svētkiem. Ja viss ir apgūts, kā nākas, tad uz pieaugušo Dziesmu svētkiem mēs noteikti braucam. Bet skolēnu dziesmu svētkos var gadīties arī tā, ka ar iegūtu pirmo pakāpi piedalīties nevar. Tā bija iepriekšējos skolēnu svētkos, jo nebija izdevusies repertuāra atlase, līdz ar to vairākās dejās visiem kolektīviem svētku laukumā vienkārši nepietika vietas.

Šovasar, protams, "Solim" Dziesmu un deju svētki bija lielākais notikums. Arī gatavošanās bija nedaudz citādāka, ņemot vērā Agra Daņiļēviča deju horeogrāfiju. Kopumā jauniešiem patika.

Vadītāja bilda, ka arī sadzīviskā jomā kolektīvā viss bija kārtībā, un teica lielu paldies skolotājai Ievai Vaivodei, kura svētku laikā bija kopā ar "Soli" ikdienas gaitās.

-       Es ar saviem trim kolektīviem deju svētku laukumā biju no astoņiem rītā līdz vienpadsmitiem vakarā, un skolotāja Ieva padarīja ļoti lielu darbu, lai "Solim" viss būtu kārtībā. Mani dejotāji ir fantastiski jaunieši, un varu teikt viņiem lielu paldies par to, ka viņi ir "Solī". Mēs jau zinām, kā šolaik ir ar bērnu vēlmi dejot vai dziedāt, vairumam laiku aizņem datori, citas tehnoloģijas.

Par iecerēm kārtējā mācību gadā Ligita Urbele sacīja, ka svarīgākais pašlaik ir kopā ar citiem ģimnāzijas kolektīviem sagatavot programmu Latvijas Valsts simtgadei veltītajam koncertam 18. novembrī. Ir arī vēl kāds, taču  šobrīd noslēpumā paturams nodoms par kopīgu pasākumu nākamajā vasarā.

Arī kora "Sadziedis" diriģents un zēnu ansambļa "KPTT" vadītājs Raimonds Bulmers bilda, ka "Sadziedim" liels notikums bijis pats fakts, ka koris var piedalīties lielajos Dziesmu svētkos. – Tādus skolu korus, kas ir ārpus Rīgas, svētkos varēja uz vienas rokas pirkstiem saskaitīt. Tas tāpēc, ka pieaugušo koru programmu reti kurš skolēnu koris mēģināja "kustināt". Arī mums bija grūti, bija krīze, kad vajadzēja pašiem saprast – gribam mēs tur būt vai nē, jo piespiest nevienu nevar. Tomēr nolēmām, ka strādāsim, jo gribam Dziesmu svētkus piedzīvot. Man, no malas skatoties, šķiet, ka jauniešiem patika būt tur. Man jau šie bija padsmitie, bet viņiem – pirmie svētki, kas acīm redzami radīja lielas pozitīvas emocijas.

Savukārt puišu ansamblis "KPTT" tika aicināts piedalīties vokālo ansambļu laicīgās mūzikas koncertā "Laiku viju gredzenā" Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Raimonds Bulmers pastāstīja, ka koncerta mākslinieciskā vadītāja Dita Tomsone bija iepriekš dzirdējusi mūsu ansambli un nolēmusi, ka puišiem ir jābūt šajā programmā.

- Mēs nepiedalījāmies skatēs, taču tikām aicināti būt  starp koncerta dalībniekiem, kopumā 11 ansambļiem, un labprāt atsaucāmies. Domāju, ka ar savu atraktīvo sniegumu, arī repertuāru ansamblis attaisnoja uz mums liktās cerības. Ovācijas bija lielas.

Nozīmīgs notikums ansamblim šovasar ir diska ierakstīšana. Par to Raimonds Bulmers vislielāko paldies saka ģimnāzijas direktorei Inesei Didžei, viņas vietniecei Kristīnei Pakulei, jo iecere nebūtu īstenojama bez ģimnāzijas finansiālā un morālā atbalsta.

-       Divās dienās, sadarbojoties ar vienu mūsu skolas absolventu un bijušo dziedātāju, skolas zālē un 36. kabinetā, kas akustiski izrādījās piemērotākās telpas, tika ierakstītas desmit dziesmu. Astoņas no tām ir manas tautas dziesmu apdares. Pateicoties diskam, mēs gan parādām tautas dziesmas citā interpretācijā un savu radošo veikumu, gan popularizējam mūsu ansambli un ģimnāziju, arī savu novadu. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Latvijā otra tāda puišu ansambļa kā "KPTT" nav. Mūsējais ir vienīgais.

Raimonds Bulmers pastāstīja, ka ierakstos piedalījies arī kādreizējais dziedātājs, ģimnāzijas absolvents Jēkabs Narvaišs, kurš stiprinājis tenoru dziedājumu. Tas bijis ļoti svarīgi, jo izteiktu, spilgtu tenora balss īpašnieku pietrūkst kopumā.

Pamatdarbs pie diska ir beidzies, tā prezentācija notika pirms ansambļu koncerta Rīgas Krievu teātrī. Pašlaik tiek strādāts pie diska galīgā vizuālā noformējuma.

Nu sākusies gatavošanās Latvijas simtgades koncertiem. Diriģents ir gandarīts, ka ansambļiem ir uzaicinājums valsts simtgades zīmē prezentēt Latviju svētku sarīkojumā Latviešu Biedrības namā Viļņā.

Sagatavoja laborante Sarmīte Šmite

Autores foto un foto no svētku dalībnieku arhīva

Paldies par darbu kolektīvu sagatavošanā Dziesmu un deju svētkiem Ligitai Urbelei....

... un Raimondam Bulmeram!

Zēnu ansamblis "KPTT" pirms uzstāšanās koncertā Rīgas Krievu teātrī.

"Sadziedis" lieliski iejutās svētku gaisotnē.

Dziedātāji atrada laiku arī atpūtai.

"Solis" pirms svētku gājiena.

Dejotāji noskaņojušies koncertam.

Kopā ar mūsu ģimnāzistiem svētkos bija arī skolotājas Iveta Meija un Tatjana Savicka.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu