Foto no personīgā arhīva
  • ZInātniski pētnieciskā darba prezentācijai autori veidoja elektronisus plakātu

Apsveicam Ievu Vāceri!

Vairāk nekā pustūkstotis jauno zinātnieku 2021. gada 31. martā tiešsaistes režīmā piedalījās jau 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Speciāli izveidotā tiešsaistes platformā skolēni interaktīvā veidā gatavoja un prezentēja savu zinātniskās pētniecības darbu digitālos plakātus. No 471 valsts konferencei izvirzītā zinātniskās pētniecības darba, starp kuriem bija arī pieci Dobeles ģimnāzistu ZPD,  godalgoti tika 216 darbi, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni.

Atzinību guvušo skolēnu vidū ir arī Dobeles Valsts ģimnāzijas 11.A1 klases skolniece Ieva Vācere, kura skolotājas Vēsmas Rones vadībā izstrādāja darbu “Frazeoloģismu lietošana DVĢ vidusskolas klasēs”. Darbs tika prezentēts humanitāro un mākslas zinātņu jomā, latviešu valodā un literatūras zinātnē un novērtēts ar 3. pakāpes diplomu. Apsveicam un lepojamies!

-Konference notika platformā ZOOM, - stāsta Ieva Vācere. -  Savu darbu aizstāvēju humanitāro zinātņu nozarē, latviešu valodniecības apakšnozarē. Izveidotais plakāts bija jāprezentē aptuveni 5 minūtes, un pēc tam sekoja diskusija ar žūriju. Man uzdeva vairākus jautājumus, uz kuriem es pratu atbildēt ļoti veikli, priecājos, ka neapjuku, jo satraukums bija liels. Manuprāt, ja darbs būtu jāaizstāv klātienē, vairāku cilvēku priekšā,  uztraukums būtu daudz lielāks, nekā prezentējot no mājām. Esmu gandarīta par 3. pakāpes vērtējumu, par ieguldīto darbu, kā arī par iegūtajām zināšanām un pieredzi. Negaidīju, ka mans darbs tiks izvirzīts uz valsts konferenci, vēl vairāk pārsteidza tas, ka ZPD tika augsti novērtēts.

No 216 godalgotajiem zinātniskās pētniecības darbiem pirmās pakāpes diplomus ieguva 45 darbi, otrās pakāpes diplomus - 63 darbi, bet trešās - 108 darbi. Zinātniskās pētniecības darbi kopumā tika vērtēti sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, sociālās zinātnes, medicīna un veselības zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecība, kā arī meža un veterinārās zinātnes.

Sagatavoja Sarmīte Rone

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu