Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā

PROJEKTS Apgaismojuma aparatūras iegāde un uzstādīšana Dobeles Valsts ģimnāzijā (Nr.11-06-LL30-L413201-000006)

Darbības programma: Lauku attīstības programmas pasākums "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu apgaismojumu Dobeles Valsts ģimnāzijas aktu zālē, uzlabojot mēģinājumu un koncertdarbības apstākļus pašdarbības kolektīviem.

Galvenā aktivitāte: aktu zāles apgaismojuma vienkāršota renovācija

Kopējās izmaksas: LVL 9996,77

Publiskais finansējums: LVL 7374,66

Pašvaldības līdzfinansējums: LVL 2622,11

Projekta īstenošanas laiks: 2012.gada 1.janvāris – 2012.gada 31.augusts

Projekta vadītājs: Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže

Kontaktinformācija:

t.63781984, inese.didze@dobele.lv

Aktuālā informācija:

04.01.2012.

12.09.2011.Lauka atbalsta dienesta Zemgales Reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma atbalstīšanu. Saskaņā ar veikto Publisko iepirkumu, renovācijas darbus Dobeles Valsts ģimnāzijas zālē veiks SIA "JEF". Būvdarbi plānoti uz 2012.gada vasaru, plānots, ka jaunajā 2012./2013. mācību gadā tiks nodrošināts jauns aktu zāles apgaismojums.

clip_image002clip_image004clip_image006

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu