Angļu valodas skolotāju seminārā – par kompetenču pieejas metožu pielietojumu valodas apguvē

14. februārī Dobeles Valsts ģimnāzijā notika Auces, Dobeles un Tērvetes novadu apvienības seminārs angļu valodas skolotājiem, ko organizēja metodiskās apvienības vadītāja, ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Elita Freija. Lektore bija Oxford University Press pārstāvniecības Latvijā vecākā konsultante Dace Miška.

Semināra saturs bija veltīts kompetenču pieejas metožu izmantošanai angļu valodas apguvē. Skolotāja Elita Freija, kura ir šobrīd valstī aktuālā Eiropas Sociālā fonda projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte un darbojas projektā Skola 2030, atzina: - Seminārs, kurā piedalījās itin visu novada skolu angļu valodas pedagogi, bija ļoti vērtīgs, jo tajā tika iztirzāti šobrīd aktuāli temati par skolēnu prasmēm, kas definētas 21. gadsimta prasmju ietvarprogrammas prasībās. Atbilstoši tām ir organizējams viss mūsu mācību process. Es uztveru mūs, angļu valodas skolotājus, kā flagmaņus šajos jautājumos. Sadarbība ar Oksfordas Universitātes pārstāvniecību un Daci Mišku mums ir jau vairākus gadus. Tā kā  metodiskā literatūra lielākoties ir angļu valodā, mēs esam atbalsts citu zinību pedagogiem šajā jomā.

Dace Miška par semināra mērķi bilda: - Mūsu galvenais uzdevums ir atbalstīt skolotājus, kuri ikdienas darbā izmanto mūsu mācību līdzekļus, lai viņi būtu iepazinušies ar jaunāko metodiku. Bet, ņemot vērā novērojumus pēdējā laikā, ir vēl viens mērķis – palīdzēt skolotājiem gūt pārliecību, ka viņi iet pareizā virzienā, ka viņi dara labas lietas. Varbūt dažas var darīt arī citādāk, bet skolotājiem ir svarīgi būt pārliecinātiem, ka viņi ir profesionāļi un viņiem viss izdosies.

Sagatavoja informātikas laborante Sarmīte Šmite

Elitas Freijas un Sarmītes Šmites foto

Seminārā piedalījās angļu valodas skolotājas no visām novada skolām.

Angļu valodas skolotāja Elita Freija (no kreisās) un Oksfordas universitātes pārstāvniecības Latvijā vecākā konsultante Dace Miška ir gandarītas par semināra norisi.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu