Absolventi iekrāso savas dzīves kontūras

29. jūnijā dokumentus par vidējās izglītības apguvi saņēma Dobeles Valsts ģimnāzijas 62 absolventi. Kopā ar jauniešiem svinīgajā pasākumā bija ģimnāzijas skolotāji un darbinieki, vecāki, tuvinieki un draugi, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns.

- Ir noslēdzies ļoti būtisks posms, - atklājot izlaiduma sarīkojumu, sacīja ģimnāzijas direktore Inese Didže. - Ir izdarīts tik daudz, lai jaunieši būtu konkurētspējīgi, lai varētu dzīvē startēt uz iecerēto augstskolu. Mēs lepojamies ar saviem jauniešiem, zinām, ka viņu sasniegumi ir ļoti lielā mērā atkarīgi gan no viņiem pašiem, gan no mūsu kopējā ieguldītā darba. Līdz ar jauniešiem priecājas ne tikai vecāki un skolotāji, bet arī Latvijas valdība un pašvaldība.

Absolventus uzrunāja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns: - Jūs esat izdarījuši pirmo lielo posmu savā dzīvē. Mēs ar jums lepojamies par to, ko esat paveikuši novadam, valstij. Ir ļoti svarīgi pieņemt pareizos lēmumus, lai jūs dzīvē būtu laimīgi, lai izvēlētā profesija, darbs nestu gandarījumu un aicinātu katru dienu sasniegt ko jaunu. Veidojiet jaunas ģimenes, lai dzimst bērni, lai Latvija kļūst bagāta ar  jauniem cilvēkiem, kuri ir gudri, griboši strādāt savai valstij, savai zemei, lai Latvijai ir nākotne.

Domes priekšsēdētājs pateicās skolotājiem un vecākiem par atbalstu jauniešiem viņu izaugsmē. Tika pasniegti vairāki apbalvojumi. Par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem (sekmju vērtējumi - tikai 9 un 10 balles) ar LR Ministru Kabineta Pateicības rakstu apbalvota absolvente Guna Una Jāzepa. Kā ģimnāzijas visizcilākajai absolventei viņai tika pasniegta arī Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas pateicība  100-gades izcilniekam 500 eiro apmērā un  ģimnāzijas Sudraba Pūce, kas katru gadu izlaidumā tiek piešķirta par ieguldījumu skolas dzīvē un personīgajiem sasniegumiem. Guna Una to saņēma gan par mācību sasniegumiem, gan atsaucību skolas norisēs. - Par visu to, kādu mēs vēlamies redzēt katru jaunieti, - apsveicot Gunu Unu, sacīja direktore. Par visaugstāko  vidējo mācību gada vērtējumu Gunas Unas Jāzepas vārds tiks novietots ģimnāzijas Goda sienā.

Sakot paldies visiem vecākiem, Inese Didže īpaši sveica un pasniedza Sudraba Pūci Augustam Mešķim par atsaucību, sadarbību un nesavtīgu ieguldījumu.

Apsveikumus un pateicību no direktores saņēma absolvējušo klašu audzinātājas Elita Freija, Ieva Vaivode un Gita Jākobsone. Daudz sirsnīgu pateicības vārdu savām audzinātājām veltīja nu jau bijušie skolēni.

Vecāku vārdā Augusts Mešķis sacīja paldies ģimnāzijas pedagogiem un vadībai par darbu un pūlēm, lai šodien varētu priecāties par absolventiem. Savukārt arī absolventu vārdā Augusts Mešķis pasniedza skolai dāvanu - četras ābelītes, kuras turpmākos gadus priecēs ar skaistiem ziediem pavasaros un dāsnu ražu rudeņos.

Šī izlaiduma vadmotīvs tika izteikts absolventu runātajās dzejas rindās:

Vēl pilnīgi baltajā šīrīta audeklā

Ar sarkanu dzīvības krāsas zīmuli

Velku un velku kontūras.

Ko tūlīt iešu piepildīt.

Ir svarīgi atrast visas pārējās krāsas,

Kas liekamas audekla baltumā.

Darot to tik raibu,

Cik cimda raksts

Vai cik jūlijā pļava.

Vienīgi gribētu melno zīmuli nesastapt:

Nevēlos iezīmēt melnas debesis,

Melnus putnus savu domu būrīšos,

Un melnus avotus.

Jaunieši ir aizpildījuši kādu daļu savas dzīves kontūras un to darīt viņiem palīdzējuši skolotāji un vecāku padoms. Viņiem tika dāvāti ziedi, sirsnīgi apskāvieni un dziesmas.

Vairāki absolventi saņēma piemiņas veltes par līdzdalību skolas muzikālajos kolektīvos un tautas deju kolektīvā "Solis".

Sekoja izglītības dokumentu izsniegšana. Par katru saņēmēju izskanēja kāda raksturojoša atziņa, kas bija jauniešu pašu izdomāta vai izvēlēta no kāda rakstnieka domu graudiem. Tās visas izlasāmas arī ikgadējā Absolventu gadagrāmatā.

Sarīkojuma noslēgumā absolventi Rēzija Granta, Jānis Tomass Preiss un Guna Una Jāzepa svinīgi nodeva 11. klašu skolēniem ģimnāzijas karogu. Izskanēja kopīgi dziedāta skolas himna.

Izskaņā tapa tradicionālais kopīgais absolventu un pedagogu foto.

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Godam pelnītus apbalvojumus saņem Guna Una Jāzepa.

Absolventu pateicība izskanēja arī dziesmās.

Sirsnīgus paldies saņēma skolotāji...

... un tuvinieki.

Īpaša svētku diena - arī klašu audzinātājām Ievai Vaivodei, Gitai Jākobsonei un Elitai Freijai.

Absolventu un viņu vecāku dāvana - ābelītes - priecēs turpmākajos gados.

Deju kolektīva "Solis" vēl pašreizējā sastāva sniegumā - "Gatves deja".

Titulētā šāvēja, absolvente Dženeta Evardsone saņēmusi apsveikumu no sava trenera Armanda Freimaņa.

12.A1 klase

12.A2 klase

12.BK klase

Pirmais finišs sasniegts!

Foto vēsturei - visi kopā.

atpakaļ
Jautājumi, komentāri par rakstu