DVĢ

DOBELES VALSTS ĢIMNĀZIJA

9. klasi absolvējuši 57 talanti

Ar dokumentu par pamatizglītības ieguvi saņemšanu, apsveikumiem, sirsnīgiem novēlējumiem un ziedu klēpjiem 15. jūnijs pagāja Dobeles Valsts ģimnāzijas 9. klašu absolventiem,  viņu skolotājiem, vecākiem, tuviniekiem un draugiem.

Atklājot izlaiduma sarīkojumu, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore Inese Didže sacīja: - Šodien jūsu priekšā, cienījamie vecāki, skolotāji, draugi, ir Dobeles Valsts ģimnāzijas 57 devīto klašu absolventi. Viņi ar vecāku un skolotāju atbalstu ir paveikuši pirmo pakāpienu - ieguvuši pamatizglītību. Mums par to ir liels prieks, jo 9. klašu skolēnu mācību sasniegumi ir atzīstami: abu klašu vidējais mācību vērtējums šajā mācību gadā ir 7,27. Vislabāk veicies sportā: 9.A klasei vidējais vērtējums 8,41, 9.B klasei - 8,21. 9.A klasei ļoti patīk arī latviešu literatūra - 8,17, 9.B – 8,18. Vizuālajā mākslā 9.A klases skolēnu vidējais vērtējums 7,77, sociālajās zinībās 9.B klasei - 7,68. Varētu būt šādi vērtējumi arī matemātikā. Bet, domājams, līdz ar Dabaszinātņu mācību centra uzcelšanu turpmāk goda vietā būs arī dabaszinības.

Direktore īpaši uzteica vairākus skolēnus par augstiem mācību sasniegumiem. 9.A klases absolvente Monta Anna Rudmieze ieguvusi sekmju vidējo vērtējumu 8,56, viņai seko Ilvija Buivide, Violeta Kobjakova, Emma Millere, Ieva Vācere, kam vidējais vērtējums ir vairāk par 8. 9.B klasē visaugstākie mācību sasniegumi ir Anastasijai Varmahovskai - 8,94, tuvu šiem panākumiem ir Linda Homka, Ingmārs Jakovļevs, Ariana Kaimiņa, Viktorija Zaviša.

Inese Didže pasniedza arī pateicības veltes klašu audzinātājām Kristīnei Pakulei un Žannai Kopanovai.

Skolēni pateicās savām audzinātājām par kopīgajām ekskursijām, klases pasākumiem, par audzināšanu, izglītošanu un atbalstu jebkurā brīdī. Sirsnīgus sveicienus, apskāvienus un ziedus no skolēniem saņēma skolotāji un vecāki.

Kristīne Pakule sacīja paldies Žannai Kopanovai par sadarbību un sapratni, bilstot: - Ir labi kolēģi, ir lieliski kolēģi, un ir kolēģi - draugi. Darbu var darīt ar daudz lielāku iedvesmu, uz darbu var nākt ar prieku, ja tu zini, ka tavs pārinieks ir cilvēks, uz kuru tiešām un vienmēr var paļauties.

9.A klase bija sagādājusi pārsteigumu Montas mammai Ilzei Veidemanei, dāvājot viņai krekliņu ar uzrakstu "Klases krustmāte" - par būšanu kopā ar klasi gan nopietnās mācību ekskursijās un citos pasākumos, gan uzņemot kolektīvu savā pajumtē atpūtas brīžos.

Savukārt vecāki pasniedza skolai dāvanu - Aijas Princes gleznu "Peonijas", kas, kā sacīja direktore Inese Didže, papildinās jaunā Dabaszinātņu mācību centra interjeru. Direktore bilda arī, ka šajā dāvinājumā ar savu ziedojumu ir piedalījies arī vienas no pirmajām ģimnāzijas absolventēm Emīlijas Legzdaines - Bērziņas dēls, Kanādā, Toronto, dzīvojošais Elmārs Bērziņš.

Absolventus šoreiz sumināja, ņemot vērā viņu dažādos talantus. Talantu "parādi" atklāja zinātnieki, tad bija kārta dejotājiem, dziedātājiem, māksliniekiem, sportistiem, informāciju tehnoloģiju pārzinātājiem. Direktores vietniece Kristīne Pakule gan atzina, ka sagrupēt skolēnus pa talantiem nav bijis vienkārši, jo ir daudz "multitalantu" - tādu jauniešu, kuri gan dejo, gan dzied, gan sporto, gan piedalās olimpiādēs, lasa grāmatas un padziļināti apgūst svešvalodas, prot apieties ar tehnoloģijām.

Pateicības par iesaistīšanos deju kolektīvos, vokālajos ansambļos un koros saviem dalībniekiem pasniedza skolotāji Ligita Urbele, Raimonds Bulmers un Sandra Bulmere.

Absolventi arī vēlreiz parādīja savas prasmes: uzstājās jaunie mūziķi, dziedāja meiteņu ansamblis "Vēja spārni".

Sagatavoja laborante Sarmīte Rone

Autores foto

Paldies, skolotāj!

Priecīgs pārsteigums 9.A klases krustmātei Ilzei Veidemanei.

Kristīne Pakule saka paldies par sadarbību Žannai Kopanovai.

Dāvanā skolai - Aijas Princes "Peonijas".

Ansamblis "Vēja spārni" kopā dzied kopš 4. klases.

Monta Anna Rudmieze var lepoties ar visaugstāko vērtējumu mācībās 9.A klasē.

Svētku brīdis - arī brāļiem Gudzovskiem - Tomam, kurš absolvē 9. klasi, un  ģimnāzijas šī gada 12. klases absolventam Dāvim.

9.B klase.

9.A klase.

Izlaiduma izskaņā tapa tradicionālais kopīgais foto ģimnāzijas albumam.

Jautājumi, komentāri par rakstu
 

Jaunumi